^Powrót na górę
foto1

Uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodu do ŚDS

Dnia 12 września 2014 r. odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu marki Ford Transit do przewozu Uczestników  Środowiskowego Domu Samopomocy, z terenu powiatu dąbrowskiego.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kaplicy w Oleśnicy, odprawioną przez Ks. Prałata Stanisława Cyrana, który także dokonał aktu poświęcenia samochodu.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń" Stanisława Jastrząb i Krzysztof Kaczmarski, Ks. Prałat Stanisław Cyran, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł-Głuszek oraz Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Irena Kawa.

W uroczystości udział wzięli: Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta Robert Pantera, Proboszcz dąbrowskiej parafii Ks. Prałat Stanisław Cyran, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Członkowie Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej, Sekretarz Gminy Olesno Janusz Plata, dyrektorzy jednostek powiatowych i gminnych, członkowie Komisji Rewizyjnej, Dyrektor ORW Jan Kądzielawa, Kierownik WTZ Ryszard Micek, pani Sołtys Oleśnicy Marta Kądzielawska, członkowie Rady Rodziców ŚDS oraz Pracownicy i Podopieczni Naszego Domu.
Zakup samochodu został sfinansowany z uzyskanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządu powiatowego i samorządów gminnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego oraz środków własnych stowarzyszenia.
Nowy samochód będzie służył jako środek transportu dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, którzy są codziennie dowożeni na zajęcia z terenu powiatu. Dotychczasowy samochód był już wysłużony. Wymagał ciągłych napraw i wymian części zamiennych. Codziennie pokonywał około 300 km drogi.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu nowego autobusu dla naszych Podopiecznych.