^Powrót na górę
foto1

Praca konkursowa

W pracowni rękodzieła i plastyki pod okiem Terapeuty, Podopieczny wykonał przepiękną pracę plastyczną pt. "Tajemnica mojej wyobraźni", która weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pn. "Sztuka Osób Niepełnosprawnych", organizowanym przez Odział Małopolskim PFRON.