^Powrót na górę
foto1

Podziękowania za życzenia świąteczno-noworoczne

 

Dziękujemy Instytucjom, Firmom oraz Osobom Prywatnym:

 • Dyrekcji i Pracownikom Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 • Posłowi na Sejm RP - Panu Wiesławowi Krajewskiemu
 • Dyrektorowi Oddziału Małopolskiego PFRON - Pani Marcie Mordarskiej wraz z Pracownikami
 • Staroście Dąbrowskiemu – Panu Lesławowi Wieczorek, Wicestaroście Dąbrowskiemu – Panu Krzysztofowi Bryk oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Dąbrowskiego – Pani Marcie Chrabąszcz
 • Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej - Panu Krzysztofowi Kaczmarskiemu
 • Wójtowi Gminy Olesno - Panu Witoldowi Morawiec
 • Wójtowi Gminy Gręboszów – Panu Krzysztofowi Gil oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Gręboszów – Panu Markowi Mosio
 • Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie - Pani Krystynie Sarat wraz z Pracownikami
 • Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie - Pani Elżbiecie Ciochoń wraz z Pracownikami GOPS, Seniorami z Hubenic oraz Młodzieżą PWD
 • Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy – Pani Albinie Kmieć wraz z współpracownikami
 • Zarządowi Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Katarzynie Hałun wraz z Pracownikami
 • Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej – Pani Agnieszcze Anioł-Głuszek wraz z Pracownikami
 • Dyrektorowi i Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie
 • Dyrektorowi Dąbrowskiego Domu Kultury - Panu Pawłowi Chojnowskiemu
 • Dyrektorowi Centrum Polonii - Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu - Pani Małgorzacie Bułat wraz z Pracownikami
 • Komendantowi Powiatowemu Policji w Dąbrowie Tarnowskiej - mł. insp. Robertowi Dudek oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej - kom. Jarosławowi Kmieć
 • Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Marioli Kobos wraz ze Współpracownikami
 • Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - Panu Robertowi Pantera wraz ze społecznością szkolną
 • Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnie - Panu Jarosławowi Bartoń
 • Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Annie Fido
 • Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Dorocie Długoń
 • Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dąbrówkach Breńskich - Pani Kazimierzowi Zych wraz ze Społecznością Szkolną
 • Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej – Pani Bogusławie Molak wraz z Pracownikami
 • Dyrektorowi Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Sutkowie - Pani Katarzynie Talar wraz z Pracownikami i Wychowankami
 • Dyrektorowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej - Panu Ryszardowi Micek wraz z Pracownikami oraz Uczestnikami WTZ
 • Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia "Otwarte Serce" w Szczucinie - Panu Bogdanowi Sosin
 • Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy - Pani Marii Bielaszka
 • Dyrekcji, Pracownikom i Wychowankom NORW, NSPP, NPS w Kupieninie
 • Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia "Przyjazny Świat" - Panu Leszkowi Trójniak
 • Dyrektorowi Personelowi, Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej oraz Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowodworzu
 • Społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim
 • Dyrektorowi, Pracownikom oraz Podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach
 • Kierownikowi, Pracownikom oraz Podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu
 • Dyrektorowi, Uczestnikom i Personelowi Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie
 • Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
 • Społeczności ŚDS przy al. Pokoju 7 w Krakowie
 • Podopiecznym, Kadrze i Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu wraz z Zarządem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "GNIAZDO"
 • Społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach
 • Właścicielom i Pracownikom Ośrodka Nauki Jazdy JEDYNKA
 • Właścicielowi firmy QVADRO - Panu Mariuszowi Toczek
 • Firmie Rest Lords
 • Rodzinie Skrzyniarz z Ćwikowa
 • Pani Bernadetcie Stypiński-Miś