^Powrót na górę
foto1

Święta Majowe

W coroczny kalendarz uroczystości naszej Placówki wpisane są obchody z okazji świąt 1, 2 i 3 Maja. Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić wszystkim Podopiecznym, jak ważne miejsce w historii naszego kraju odgrywają te dni. 1 Maja- Święto Pracy oraz rocznica wejścia Polski do UE, 2 Maja Dzień Flagi, 3 Maja – rocznica uchwalenia Konstytucji.
Podopiecznym po raz kolejny przybliżony został zarys historyczny naszego Państwa oraz wpływ i wkład przodków w nasze obecne życie. Była to dla naszych Podopiecznych kolejna lekcja historii, dzięki której przypomnieli sobie znaczenie barw i symboli narodowych, zapoznali się z treścią i genezą hymnu państwowego oraz z powagą i w zadumie odczytali wiersze patriotyczne.