^Powrót na górę
foto1

Dzień Papieski w Naszym Domu

"Ojczyzno - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, które ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy
z nas: z niej się wyłaniam...gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie jak skarb."
Jan Paweł II

16 października br. mija 40 lat od wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
W naszym Domu wspominaliśmy życie i pontyfikat św. Jana Pawła II.
Spotkanie rozpoczęliśmy wysłuchaniem nagrania z 1978 r., kiedy to po ukazaniu się w Watykanie białego dymu, ogłoszono, że wybrano nowego papieża - Polaka.
W czasie wspomnień nie zabrakło odśpiewania ukochanej pieśni Jana Pawła II - BARKI oraz odmówienia modlitwy różańcowej za wstawiennictwem świętego.
Obchody 40 - lecia pontyfikatu bardzo dobrze łączą się z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jan Paweł II bardzo kochał swoją Ojczyzną, był dumny z narodu polskiego. Propagował ideę wolnej Polski, często zwracając się do rządzących o mądrość i poszanowanie każdego człowieka.