Poświęcenie busa i przekazanie kluczy


Dzięki wsparciu licznych osób jak i instytucji nasza placówka po raz drugi zakupiła nowy 18 miejscowy autobus – FORD TRANSIT, w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
Autobus, który otrzymała placówka to koszt 168252,68 złotych. Zakup nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wkładu własnego.
Co prawda nasi Uczestnicy dowożeni są nowym busem do placówki już od października 2020 roku, jednak w związku z obostrzeniami i panującą pandemią, dopiero dzisiaj tj.18 czerwca, nastąpiło jego oficjalne poświęcenie i przekazanie. Na tak wyjątkowym spotkaniu pojawili się przedstawiciele władz powiatu oraz gminy w osobach: Starosta Powiatu Dąbrowskiego Pan Lesław Wieczorek, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Krzysztof Kaczmarski, Wójt Gminy Olesno Pan Witold Morawiec, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Pani Agnieszka Anioł-Głuszek, Pani Marzena Gubernat – koordynator projektu "Wyrównywanie Różnic Między Regionami III – obszar D" z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, Kapelan Osób Niepełnosprawnych Ksiądz Jakub Matura, Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej: Prezes Pani Beata Partyńska, Wiceprezes Pan Ryszard Święch, Sekretarz Pani Małgorzata Kułaga, Skarbnik Pani Halina Sarat, Członek Pani Małgorzata Słupek.
Po przywitaniu i podziękowaniach skierowanych w stronę gości nastąpiło przecięcie wstęgi, którego dokonali: Starosta Dąbrowski – Pan Lesław Wieczorek, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Krzysztof Kaczmarski, Wójt Gminy Olesno Pan Witold Morawiec, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dabrowie Tarnowskiej Pani Agnieszka Anioł-Głuszek, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej –  Pani Beata Partyńska, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy –  Pani Irena Kawa, Kierowca Środowiskowego Domu Samopomocy – Pan Kazimierz Grzebień.
Aktu poświęcenia dokonał Kapelan Osób Niepełnosprawnych Ksiądz Jakub Matura.
Mamy nadzieję, że nasz nowy bus będzie służył bezawaryjnie przez długie lata, a Uczestnicy będą zawsze dowożeni bezpiecznie do celu.