^Powrót na górę
foto1

Maj z Maryją

Majowe, modlitewne spotkania przy kapliczkach i figurach przydrożnych potocznie zwane "majówkami" to piękna polska tradycja, której podtrzymywanie podjęliśmy również w Naszym Domu, chwaląc Matkę Bożą Litanią Loretańską oraz pieśniami ku Jej czci. Wspólna modlitwa oraz śpiew jest wyrazem naszej wiary i ufności w Jej Matczyną pomoc.