^Powrót na górę
foto1

Obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych

Okres od 5 do 10 maja obchodzony był w naszym regionie jako Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Koordynatorem obchodów był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, a patronat honorowy nad Wydarzeniem objęli: Biskup Tarnowski Ks. Andrzej Jeż, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Prezydent Miasta Tarnowa, Starosta Powiatu Brzeskiego oraz Starosta Powiatu Dąbrowskiego. W ramach Tygodnia odbył się szereg imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych i artystycznych, a także spotkania z ciekawymi ludźmi.
Nasz Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy wziął czynny udział we wspólnym świętowaniu.

Przez cały tydzień w placówkach i instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych odbywały się Dni otwarte. 5 maja do naszego ŚDS mogli przybyć wszyscy, którzy pragnęli zobaczyć jak wygląda nasza codzienna praca. Miło nam było gościć grupę dzieci z Przedszkola Publicznego w Oleśnie wraz z Opiekunami, którzy zwiedzili placówkę, oglądnęli wystawę prac naszych Podopiecznych oraz wzięli udział w warsztatach bibułkarskich.
Proces twórczy i wysiłek wkładany w rozwój Uczestników został doceniony przez naszych Gości.
Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie do naszego Domu oraz ciepłe słowa kierowane pod naszym adresem.


Uroczyste rozpoczęcie Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych miało miejsce 6 maja podczas Mszy Świętej, sprawowanej w intencji osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół, w Bazylice Katedralnej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie. Delegacja naszych Podopiecznych wraz z Opiekunami wzięła udział w tej Uroczystości, po której odbył się Marsz Godności ulicami Tarnowa w kierunku rynku, gdzie odbyła się oficjalna inauguracja Tygodnia, której dokonali: p. o. Prezydenta Miasta Tarnowa Henryk Słomka, Starosta Brzeski Andrzej Potępa oraz Starosta Dąbrowska Tadeusz Kwiatkowski.

„My też potrafimy cieszyć się życiem” - między innymi z takimi hasłami wspólnie maszerowali Podopieczni ze wszystkich Placówek w regionie.


Dzień później, 7 maja, wzięliśmy udział w imprezie plenerowej na terenie Zamku w Dębnie. Pod kierunkiem Przewodnika poznaliśmy ciekawe fakty z historii tej dawniej rezydencji oraz zwiedziliśmy ekspozycję historycznych wnętrz zamkowych: kaplicę, salę koncertową, kuchnię, spiżarnię czy skarbiec.
Przy pięknej, słonecznej pogodzie mieliśmy ponadto możliwość pospacerować wokół zamku, który wybudowany został w XV wieku, a mury zachowane są do dzisiejszego dnia.
Wycieczka do Dębna była dla naszych Podopiecznych oderwaniem się od codziennej rzeczywistości i wspaniałą lekcją historii.


Kolejnym z punktów programu Tygodnia Godności była konferencja dotycząca sytuacji osób niepełnosprawnych pt. "Mam prawo", która odbyła się 9 maja w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Spotkanie skierowane było głównie do Pracowników Placówek oraz Rodziców Podopiecznych. Gośćmi konferencji byli m. in.: Prokurator Generalny Andrzej Seremet, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska - Rajewicz. W trakcie debaty poruszano temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, ochrony praw tej grupy społecznej oraz wyjaśniono procedury prawne związane np. z przesłuchaniem osób niepełnosprawnych, czy koniecznością ich ubezwłasnowolnienia. W konferencji wzięli udział Pracownicy naszego ŚDS, celem poszerzenia swojej wiedzy, by móc w jeszcze większym stopniu pomagać Uczestnikom oraz ich Rodzinom.


Imprezą kończącą Tydzień Godności był festyn w Parku Strzeleckim w Tarnowie.
10 maja Podopieczni Placówek z powiatu tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego spotkali się ponownie, aby wspólnie zakończyć ten niezwykły okres. Na przybyłych Uczestników czekał szereg atrakcji, w tym: występy artystyczne na scenie, animacje, gry i zabawy sportowo-ruchowe, konkurs taneczny, pokaz baniek mydlanych w wykonaniu szczudlarza i klaunów, malowanie twarzy, dogoterapia, pokaz mody i fryzur, pokazy oraz konkursy przygotowane przez Ratowników Medycznych, Straż Pożarną i Policję czy spotkanie z członkami Stowarzyszenia Motocyklistów „Wataha”.
Każda z Placówek miała możliwość zaprezentowania prac swoich Wychowanków. Twórczość artystyczna Podopiecznych naszego Domu wywarła na wszystkich duże wrażenie. Z uwagą oglądano dzieła wykonane podczas zajęć w Pracowni Rękodzieła i Plastyki.
Pełni radości z możliwości wzięcia udziału w festynie, jak i w wydarzeniach całego Tygodnia, powróciliśmy do domów.


Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych zakończył się wielkim sukcesem.
Głównym celem Tygodnia było kształtowanie opinii społecznej w kierunku akceptacji osób z niepełnosprawnością, prezentacja ich osiągnięć w różnych dziedzinach artystycznych, a także zwrócenie uwagi na bariery prawne, edukacyjne, zawodowe, kulturalne, komunikacyjne, a przede wszystkim mentalne, które niejednokrotnie uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. Cel ten niewątpliwie został osiągnięty, a każdy z Podopiecznych mógł poczuć tak potrzebną akceptację i wziąć pełny udział w życiu społecznym.

W imieniu przede wszystkim Uczestników naszego Domu i ich rodzin, ale również Pracowników, dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz możliwość udziału w wydarzeniach, które tak wiele nam dały. Będziemy czekać z niecierpliwością na podobne obchody w przyszłym roku.