^Powrót na górę
foto1

Śniadanie Wielkanocne

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego kończy okres Wielkiego Postu. Jest ona najstarszym i największym świętem chrześcijan. W tym dniu w naszych rodzinnych domach spożywamy uroczyste śniadanie wielkanocne. Dzielimy się jajkiem i składamy sobie życzenia, wyrażając swą radość, że Pan jest z nami; tak jak w dzień swego Zmartwychwstania zasiadł do stołu z uczniami z Emaus czy przyszedł do apostołów, aby spożyć z nimi posiłek, umacniając ich w wierze. Spożywając śniadanie wielkanocne w rodzinnym gronie, wyrażamy swą nadzieję, że wszyscy spotkamy się w niebie na uczcie Chrystusa. Przypominamy też sobie słowa św. Pawła: Czy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1Kor 10,31).

Dlatego też podtrzymując tradycję,  23 kwietnia 2014 roku  w Naszym Domu zorganizowano Śniadanie Wielkanocne. Przy Świątecznym, Wielkanocnym Stole zasiedli  uczestnicy zajęć, personel oraz zaproszeni goście: Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Pomocna Dłoń i przedstawiciel Rady Rodziców Pan Bogdan Sosin. Spotkanie  rozpoczęła Pani Kierownik ŚDS, która  powitała wszystkich zebranych, złożyła życzenia wprowadzając uroczysty i świąteczny nastrój.

Śniadanie Wielkanocne poprzedzone było przygotowaniami, odbywającymi się w pracowni gospodarstwa domowego oraz pracowni rękodzieła i plastyki, efektami czego był przepięknie udekorowany stół i polskie, tradycyjne potrawy wielkanocne: żurek z jajkiem i kiełbasą, sałatka jarzynowa z wędliną oraz wielkanocne babki.

Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej i rodzinnej atmosferze. Kultywowanie tradycji, wspólna organizacja i uroczyste Śniadanie stanowią doskonały element terapii. Uczestnicy nabywają umiejętności, które mogą wykorzystać w codziennym życiu, mają okazję do wspólnych przeżyć, rozmów i refleksji. Dla niektórych naszych podopiecznych Śniadanie Wielkanocne zorganizowane w Placówce było jedyną okazją do przeżywania  prawdziwych Świąt Wielkanocnych.