I miejsce w Parafialnym Konkursie "Palm Wielkanocnych" dla Podopiecznych naszego Domu

Wielki Tydzień, poprzedzający Wielkanoc, rozpoczyna Niedziela Palmowa, zwana też Kwietną lub Wierzbną. Niedziela Palmowa upamiętniać ma wjazd Chrystusa do Jerozolimy i zgodnie z tradycją katolicką, w tym dniu wierni przynoszą do kościoła palemki - symbol odradzającego się życia, aby przez ich poświęcenie zapewnić sobie pomyślność w całym roku.

Zgodnie z tą tradycją Uczestnicy Naszego Domu wraz z Terapeutami wzięli udział w Parafialnym konkursie "Palm Wielkanocnych" zajmując I miejsce. Palma została wykonana własnoręcznie z wcześniej przygotowanych kwiatów podczas warsztatów bibułkarskich. Otrzymaliśmy dyplom jak również piękne i drogocenne nagrody.

W ramach zajęć Uczestnicy wykonali stroiki oraz kartki świąteczne, które zostały wręczone wraz z  życzeniami.