Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze i szkolenia z udziałem Straży Pożarnej

Straż Pożarna to zorganizowana formacja zajmująca się walką z pożarami, miejscowymi zagrożeniami, prewencją oraz profilaktyką pożarową, czyli działaniami stosowanymi w celu zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów.

W dniach 17, 18, 19 marca przeprowadzono na naszym obiekcie, ćwiczenia zapoznające Strażaków z naszą Placówką. W ramach spotkania przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz zagrożenia pożarowego. Przypomniano naszym uczestnikom numer telefonu, pod który należy dzwonić w razie niebezpieczeństwa. W ramach ćwiczeń przeprowadzono ewakuację personelu i podopiecznych. Wszyscy w ogromnym skupieniu wykonywali polecenia Strażaków.

Strażacy przeprowadzili także awaryjną obsługę windy. Na zakończenie trzydniowego szkolenia Panowie Strażacy pod kierunkiem mł. kpt. Marcina Stachury przeszkolili kadrę z udzielania pierwszej pomocy.

Za mile spędzone chwile, oraz przekazanie fachowej wiedzy, składamy serdeczne podziękowania na ręce:
Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej: mł.bryg. mgr inż. Andrzejowi Gorzkowicz
Dowódcy JRG: st.kpt.inż. Mariuszowi Klimaj
Z-ca Dowódcy JRG: asp.sztab. Zbigniewowi Bartoszek
oraz wszystkim Strażakom.