^Powrót na górę
foto1

22 kwietnia Międzynarodowym Dniem Ziemi

Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją.
W Dniu Ziemi na całym świecie tysiące ugrupowań ekologicznych organizuje manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego. Celem jest uświadomienie mieszkańcom Planety, problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody.
Hasłem tegorocznej kampanii Dnia Ziemi jest walka z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami.
W naszej placówce również krzewimy ideę ochrony środowiska naturalnego, dlatego też zaprosiliśmy emerytowanego Leśnika i Strażnika Lasu, Pana Jana Partyńskiego, aby w fachowy sposób przybliżył nam tajniki otaczającej nas przyrody, z którą każdy z nas na co dzień obcuje.
W ramach zajęć terapeutycznych nasi podopieczni włączyli się w akcję sprzątania świata, dbając w ten sposób o środowisko naturalne. Była to lekcja kształtowania postawy odpowiedzialności i prawidłowego korzystania z piękna otaczającego nas świata. 

Czytaj więcej...

Grupa "Marzenie" tym razem "Na straganie" Jana Brzechwy

Dnia 18 kwietnia br. Podopieczni Naszego Domu udali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie przedstawili swoją, humorystyczną interpretację wiersza Jana Brzechwy "Na straganie". Odbiorcami byli Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 1 i nr 2 z Dąbrowy Tarnowskiej oraz Przedszkolaki z Ochronki wraz z Wychowawczyniami i Opiekunkami.


Po powitaniu wszystkich przybyłych na przedstawienie przez Panią Dyrektor Jadwigę Kusior, aktorzy Naszego Domu przystąpili do zaprezentowania w sposób wesoły i humorystyczny ww. wiersza. Przedszkolaki nagrodzili naszych aktorów gromkimi brawami, a Pani Dyrektor Jadwiga Kusior, na ręce Pani Dyrektor Ireny Kawa złożyła podziękowanie za dotychczasową współpracę oraz pogratulowała aktorom występu.
Przedstawienie zostało przygotowane przez Panie Ewę Małysiak i Małgorzatę Minorczyk oraz Pana Mateusza Miodowskiego. O piękne i barwne stroje zadbała Pani Joanna Babiarz.

Czytaj więcej...

Trening ogrodniczy

Wraz z nastaniem wiosny Podopieczni naszego Domu, w ramach treningu ogrodniczego, rozpoczęli porządkowanie ogrodu. Łapiąc pierwsze wiosenne promyki słońca zajmowali się grabieniem i zbieraniem liści, zamiataniem oraz wyrywaniem chwastów. Po ukończonej pracy Podopieczni wypoczywali na świeżym powietrzu wsłuchując się w odgłosy przyrody.


Czytaj więcej...

Tradycyjne Śniadanie Wielkanocne w Naszym Domu

Wielkanoc to najstarsze i największe święto chrześcijańskie obchodzone już przez pierwszych chrześcijan. Kościół świętuje Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Chrystusa, które jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania. Mówi o tym św. Paweł w 1 Liście do Tesaloniczan.
„Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał,
to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.”


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego kończy Wielki Post. Zazwyczaj po powrocie do domu z rannej Mszy Świętej spożywamy uroczyste śniadanie wielkanocne. Dzielimy się jajkiem i składamy sobie życzenia, wyrażając swą radość, że Pan jest z nami; tak jak w dzień swego Zmartwychwstania zasiadł do stołu z uczniami z Emaus, aby spożyć z nimi posiłek, umacniając ich w wierze.
My także chcąc podtrzymać tradycję Świąt Wielkanocnych dnia 5 kwietnia br. zorganizowaliśmy już po raz piąty, Uroczyste Śniadanie Wielkanocne dla Naszych Uczestników, Pracowników i zaproszonych gości.

Czytaj więcej...