^Powrót na górę
foto1

Szukając skarbów jesieni...

Jesień – to doskonała pora roku, aby rozbudzić zainteresowanie mieszkańcami i roślinnością lasu. Bogactwo kolorów i skarbów jakie można o tej porze roku znaleźć w lesie, to doskonały materiał do prowadzenia cyklu zajęć podczas, których można dokonywać obserwacji, porównań i nabyć wiadomości o życiu roślin i zwierząt.
Świat rzeczy i zjawisk przyrodniczych oddziałuje na wszystkie zmysły człowieka różnorodnością barw, kształtów, dźwięków, smaków i zapachów. Człowiek jest częścią środowiska przyrodniczego, funkcjonuje w nim i z niego korzysta, dlatego tak ważne jest, by współdziałać z przyrodą. Kontakt z przyrodą uczy poznania i rozumienia świata, kształci wrażliwość, odpowiedzialność oraz umiejętność dostrzegania piękna przyrody, dlatego też Uczestnicy Naszego Domu wraz z Opiekunami, dnia 3 października udali się do lasu celem obcowania z przyrodą.
Uczestnicy przynieśli do Placówki leśne dary jesieni, z których na zajęciach w pracowni rękodzieła i plastyki robili dekorację oraz różne kompozycje, dekorując tym samym Ośrodek.

Czytaj więcej...

Wizyta przedstawicieli Niezrzeszonych Dąbrowiaków z Chicago

Dnia 23 września 2014r. przedstawiciele Niezrzeszonych Dąbrowiaków z Chicago, Państwo Katarzyna i Dariusz Szczepanek odwiedzili Naszą Placówkę. Swoją obecnością zaszczycili nas także Prezes Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń" Pan Krzysztof Kaczmarski oraz Sekretarz Pani Beata  Partyńska.
Celem wizyty było zebranie informacji na temat funkcjonowania naszego ośrodka oraz przekazanie zebranego materiału na Balu Dąbrowiaków w Chicago, 25 października 2014r.

Czytaj więcej...

Uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodu do ŚDS

Dnia 12 września 2014 r. odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu marki Ford Transit do przewozu Uczestników  Środowiskowego Domu Samopomocy, z terenu powiatu dąbrowskiego.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kaplicy w Oleśnicy, odprawioną przez Ks. Prałata Stanisława Cyrana, który także dokonał aktu poświęcenia samochodu.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń" Stanisława Jastrząb i Krzysztof Kaczmarski, Ks. Prałat Stanisław Cyran, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł-Głuszek oraz Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Irena Kawa.

Czytaj więcej...

Wizyta w Synagodze

Dnia 27 sierpnia Pracownicy oraz Uczestnicy Naszego Domu udali się do Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej – Synagogi. Zwiedzaliśmy najpiękniejsze miejsce OSK czyli Salę Modłów, podziwianą przez zwiedzających z całego świata, bardzo wzruszające miejsce dla potomków dąbrowskich Żydów.
Oglądnęliśmy także zbiory Muzeum Powiśla Dąbrowskiego, które powstało w 1983 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dąbrowskiej i Dąbrowskiego Domu Kultury.

Czytaj więcej...