^Powrót na górę
foto1

Udział Pracowników naszego ŚDS w szkoleniu "Jak radzić sobie z agresywnym podopiecznym"

"Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym"
                                                                                                                                             Henry Ford

W naturę ludzką niejako wpisana jest ciągła potrzeba uczenia się, rozwijania swoich umiejętności, wyznaczania i osiągania nowych celów.
Dlatego też dnia 5 lutego Pracownicy ŚDS wraz z Pracownikami WTZ wzięli udział w szkoleniu pt. "Jak radzić sobie z agresywnym podopiecznym" zorganizowanym przez Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie. Szkolenie poprowadził Pan Dawid Sikorski.
Celem szkolenia było poznanie specyfiki zachowań niepokojących, skupienie się na postępowaniu w przypadku podopiecznych - problematycznych oraz formach terapii. Omówione zostały źródła zachowań agresywnych, ich konsekwencje oraz metody pracy z uczestnikiem przejawiającym agresję. Pracownicy mieli możliwość przedstawienia konkretnych problemów w pracy z podopiecznymi oraz diagnozy i sposobu postępowania w ich rozwiązywaniu.
Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestniczący otrzymali certyfikaty oraz materiały dydaktyczno - szkoleniowe.

Czytaj więcej...

Wizyta grupy kolędniczej z Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

Nazwa „kolęda" pochodzi od zaczerpniętego z łaciny zwrotu określającego nazwę pierwszego dnia każdego miesiąca – „calendae”. Zarówno kolędy, jak i pastorałki to śpiewane w trakcie Świąt Bożego Narodzenia pieśni mające na celu radosne obwieszczenie światu narodzin Syna Bożego – Jezusa Chrystusa, oraz związanych z nimi wydarzeń.
Zgodnie z tradycją Świąt Bożego Narodzenie, za autora pierwszej powstałej kolędy zwykło się powszechnie uznawać świętego Franciszka z Asyżu. Ciekawostkę stanowi fakt, iż za najstarszą polską kolędę uznaje się utwór pt.: „Zdrów bądź królu anielski” z 1424 r., natomiast zdecydowanie najpopularniejszą, przetłumaczoną na ponad 300 języków i dialektów kolędą, jest „Cicha noc”.

Czytaj więcej...

Spotkanie Opłatkowe Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń"

Jak co roku Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" zorganizowało spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz zaproszonych gości. Cała impreza odbyła się 27 stycznia w Auli Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.
Na spotkanie przybyli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, ks. Proboszcz dąbrowskiej parafii Stanisław Cyran, Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat, Dyrektor PCPR-u Agnieszka Anioł - Głuszek, Z-ca Dyrektora PCPR-u Maria Smolicha, Sekretarz Gminy Olesno Janusz Plata, Zarząd Stowarzyszenia, przedstawiciel ZNP Barbara Wesołowska, a także kierownicy trzech jednostek Stowarzyszenia:Irena Kawa - kierownik ŚDS w Oleśnicy, Ryszard Micek - kierownik WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Jan Kądzielawa - Dyrektor ORW w Szarwarku.

Czytaj więcej...

Wizyta Gościa z Chicago, przedstawiciela Niezrzeszonych Dąbrowiaków

Dnia 14 stycznia 2015 r Naszą Placówkę odwiedził przedstawiciel Niezrzeszonych Dąbrowiaków z Chicago, Pan Andrzej Burak. Gościa powitała pani Kierownik Irena Kawa, oprowadzając Go po Placówce, pokazując pracownie i prace plastyczne wykonane przez naszych Podopiecznych.
Po rozmowie z Pracownikami i Podopiecznymi, poczęstowaliśmy Naszego Gościa pysznym obiadem, przygotowanym przez Uczestników, w pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego.
Bardzo milo spędziliśmy czas na pogaduszkach, wspomnieniach i snuciu planów na przyszłość. Pan Andrzej obiecał, że odwiedzi nas za rok.
Bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim za pomoc i wsparcie, życzymy wielu sukcesów z pracy zawodowej i życiu osobistym.

Czytaj więcej...