^Powrót na górę
foto1

Udział Pracowników naszego ŚDS w kursie pierwszej pomocy

Dnia 31 marca Pracownicy naszego ŚDS wzięli udział w kursie pierwszej pomocy, organizowanym w ramach projektu "Dobra Przyszłość" - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Zajęcia poprowadził Pan Paweł Chmura, pracujący jako ratownik medyczny.
W trakcie kursu poruszone zostały następujące zagadnienia: bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia i poszkodowanego, sprawdzanie stanu świadomości, udrażnianie dróg oddechowych, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, znaczenie upływającego czasu po przebytych urazach, opatrywanie ran oraz pierwsza pomoc z uwzględnieniem specyficznych sytuacji, jak atak padaczki, zadławienia, oparzenia czy zawał mięśnia sercowego. Przeprowadzone szkolenie miało charakter teoretyczno-praktyczny, gdzie każdy mógł samodzielnie spróbować wykonać podstawowe czynności ratownicze.
Zdobyta wiedza w zakresie ratowania życia innym z całą pewnością będzie przydatna w trakcie wykonywania codziennej pracy w naszej Placówce.

Czytaj więcej...

Kontynuacja aktywizacji zawodowej naszych Podopiecznych

Dnia 27.03.2015r. w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się szkolenie uczestników z zakresu aktywizacji zawodowej, przeprowadzone przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy – Panią mgr Agnieszką Kurek oraz Panią mgr Marią Bania.
Pierwsza część spotkania dotyczyła zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy poznali teoretyczne podstawy pisania CV oraz Listu Motywacyjnego. Następnie przystąpili do samodzielnego tworzenia swojego CV, za pomocą kreatora dostępnego na stronie internetowej PUP.
W drugiej części spotkania podopieczni ŚDS wysłuchali krótkiego omówienia zasad jakimi należy się kierować podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na koniec został wyświetlony film zatytułowany: „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”, z którego uczestnicy dowiedzieli się m.in. jakich błędów należy unikać podczas rozmowy z pracodawcą.

Czytaj więcej...

Promocja książki „Dąbrowa Tarnowska. Kronika miasta i gminy”

Dnia 26 marca korzystając z zaproszenia Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Pani Kierownik ŚDS, Irena Kawa wzięła udział w uroczystej promocji książki „Dąbrowa Tarnowska. Kronika miasta i gminy”, która odbyła się w Hotelu „Cristal Park”.
Powitania gości i podsumowania projektu dokonali Krzysztof Kaczmarski burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej i Pani Jadwiga Kusior Dyrektor MBP, która powiedziała cyt. „dzisiejsza promocja książki „Dąbrowa Tarnowska. Kronika miasta i gminy” to wydarzenie, które zapewne zostanie odzwierciedlone w dziejach naszego miasta i gminy jako kolejna data do tworzenia dalszej jej historii.
Po wysłuchaniu wykładu dąbrowskiego historyka Pana Włodzimierza Piaseckiego „Dzieje Dąbrowy Tarnowskiej w okresie powojennym” i obejrzeniu prezentacji multimedialnej „Dąbrowa Tarnowska w fotografii”, obecni goście mogli liczyć na podpisanie książki przez Autora  dr. Krzysztofa Moskala.
Spotkanie przebiegało w duchu historii, wspomnień i planów na przyszłość.

Wizyta dzieci z Publicznego Przedszkola w Oleśnie

Dnia 26 marca Naszą Placówkę odwiedzili Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Oleśnie, przysparzając nam wiele niespodzianek i radości.
Po przywitaniu przybyłych gości przez Panią Kierownik Irenę Kawę, Przedszkolaki pod okiem Pań Nauczycielek i Terapeutów Naszego Domu, wykonali piękne kartki świąteczne, ozdabiając je różnymi gatunkami materiałów ozdobnych. Kartki miały kształt jajek, na których mieściły się symbole i emblematy świąteczne. Pięknie wykonane kartki dzieci zabrały do swoich domów. Na zakończenie wszyscy oglądnęli wystawę prac konkursowych "Święty Jan Paweł II – Pielgrzym Świata".
Niespodziankę, jaką zrobili nam Przedszkolaki, ich rodzice, nauczyciele i Dyrekcja Przedszkola, wywołała wiele radości i wzruszenia. Od darczyńców otrzymaliśmy artykuły spożywcze, które wykorzystamy podczas terapii w pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego.
Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie, pani Dyrektor Izabeli Leus,  Nauczycielom Publicznego Przedszkola w Oleśnie a także Przedszkolakom oraz ich rodzicom.

Czytaj więcej...