^Powrót na górę
foto1

C.d. nauki gry w tenisa ziemnego

Ruch jest jednym z podstawowych elementów zapewniających prawidłowy rozwój każdego człowieka. Stanowi on nie tylko potrzebę biologiczną, ale też podstawę prawidłowego, zdrowego życia fizycznego i psychicznego. Ruch wpływa na podnoszenie kultury fizycznej i nabywanie odporności, korygowanie wad postawy oraz właściwą przemianę materii. Uprawianie każdego rodzaju sportu kształtuje charakter i buduje wytrwałość.
Dnia 3 czerwca Podopieczni Naszej Placówki kontynuowali naukę gry w tenisa ziemnego, prowadzonego przez  wieloletnią zawodniczkę i instruktorkę tenisa ziemnego, absolwentkę Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Panią mgr Ewę Zych.

Czytaj więcej...

"Rodzina obok siebie, ręka w rękę zawsze razem" - Dzień Rodziny w Naszej Placówce

Dnia 29 czerwca 2019 r. w naszej Placówce odbyło się wielkie święto – uroczystość z okazji „Dnia Rodziny”. Jest to jedna z ważniejszych uroczystości w Naszej Społeczności.


Dzień Rodziny obchodzony jest w Naszym Domu co roku. Wspólnie z nami świętowali a tym samym przyjęli zaproszenie: Wicestarosta Dąbrowski Pan Krzysztof Bryk, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Krzysztof Kaczmarski, Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”: Prezes Pani Beata Partyńska, Wiceprezes Pan Ryszard Święch, Skarbnik Pani Halina Sarat, Członek Pani Małgorzata Słupek, Inspektor Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej Pan Grzegorz Drąg  oraz Rodzice Naszych Wychowanków. Po powitaniu przybyłych gości przez Panią Dyrektor Irenę Kawa, Podopieczni w montażu słowno- muzycznym wyrazili miłość, szacunek, oddanie i podziękowanie za trud wychowawczy swoim rodzicom. Recytowano wiersze, śpiewano piosenki a także składano najserdeczniejsze życzenia. Tą wspaniałą uroczystość  zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem tradycyjnego STO LAT dla rodziców. Grupa teatralno –  muzyczna „Marzenie” przedstawiła pełną humoru i satyry inscenizację  pn. „W Kaczogrodzie”, na podstawie wiersza Jana Brzechwy pt. "Kaczka Dziwaczka".  Oprócz gorących podziękowań i serdecznych życzeń, na rodziców czekała niespodzianka, prezenty przygotowane przez Naszych Podopiecznych w pracowni plastycznej. Uroczystość ta była bardzo doniosła. 

Po części oficjalnej, przybyłych gości zaprosiliśmy na poczęstunek.
Wszystkim Kochanym Rodzicom życzymy wielu, wielu lat życia w zdrowiu i pomyślności!

Czytaj więcej...

Arteterapia pomocna w leczeniu chorób psychicznych

Dnia 22 maja w Naszej Placówce rozpoczęliśmy realizację projektu pn."OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI BĘDĄCYCH PODOPIECZNYMI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OLEŚNICY" WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW DOTACJI POWIATU DĄBROWSKIEGO.
Zajęcia z arteterapii prowadzi artysta-plastyk Pani Joanna Stańczyk. Dzięki tym zajęciom Nasi Podopieczni rozwijają zdolności samodzielnego myślenia i odwagi w kontaktach z otoczeniem. Arteterapia to dyscyplina na pograniczu nauk medycznych i społecznych oraz sztuki. Metoda ta kierowana jest do osób chorych na schizofrenię, depresję, choroby afektywne i nerwice, a także do pacjentów z zaburzeniami osobowości oraz chorobami psychosomatycznymi.

Czytaj więcej...

Nauka gry w tenisa ziemnego

Tenis ziemny jest obecnie jedną z najbardziej popularnych dyscyplin sportowych, której uprawianie sprzyja wszechstronnemu rozwojowi  fizycznemu. Walory zdrowotne tenisa umożliwiają uprawianie go przez całe życie i przez szeroką grupę osób, także grupę osób z niepełnosprawnościami. Opanowanie gry w tenisa to proces nauczania umiejętności techniczno-taktycznych, rozwijanie i kształtowanie zdolności motorycznych oraz rozwijanie cech charakteru.
W dniu 20 maja w naszej placówce rozpoczął się cykl zajęć, treningów gry w tenisa ziemnego, prowadzonego przez  wieloletnią zawodniczkę i instruktorkę tenisa ziemnego, absolwentkę Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Panią mgr Ewę Zych.
Celem naszych zajęć jest przede wszystkim wszechstronny rozwój psychomotoryczny Naszych Podopiecznych ze szczególnym naciskiem na rozwój koordynacji ruchowej, nauczenie uproszczonej techniki uderzeń podstawowych oraz opanowanie podstawowych zasad i przepisów gry obowiązujących w tenisie ziemnym.

Czytaj więcej...