^Powrót na górę
foto1

Konkurs wiedzy biblijnej

Z okazji VII Ogólnoopolskiego Tygodnia Biblijnego wśród podopiecznych naszego Domu został przeprowadzony KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ.
Po kilkutygodniowych przygotowaniach  podopieczni z wielką powagą oraz zaangażowaniem podeszli do zadań konkursowych. Pytania wybierane były losowo.
Uczestnicy poprzez udział w konkursie mieli okazję zgłębić oraz utrwalić posiadaną już wiedzę na temat znaczenia Pisma Świętego, kanonu biblijnego, a także  przekładów biblijnych.
W konkursie zostało przydzielone I, II oraz III miejsce. Nagrody wręczyła Pani Kierownik ŚDS Irena Kawa. Każdy podopieczny został nagrodzony adekwatnie do posiadanej wiedzy. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz słodycze. Zwycięzcom składamy szczere gratulacje!

Czytaj więcej...

Udział naszego ŚDS w obchodach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych

Okres od 4 do 9 maja obchodzony był w naszym regionie jako Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Gmina Miasta Tarnowa – Urząd Miasta Tarnowa, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Starostwo Powiatowe w  Brzesku oraz Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej. W ramach Tygodnia odbyło się szereg imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych i artystycznych, a także spotkania z ciekawymi ludźmi.
Nasz Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy wziął czynny udział we wspólnym świętowaniu.

Czytaj więcej...

Zawody sportowe w Naszym Domu

Dnia 27 kwietnia br. w ramach zajęć w Pracowni Rehabilitacji i Aktywności Ruchowej odbyły się w Naszym Domu wewnętrzne zawody sportowe. Uczestnicy chętnie przystąpili do wspólnej rywalizacji w różnych konkurencjach, wymagających nie tylko siły fizycznej, ale również precyzji ruchów i odpowiedniej koncentracji. Taka forma rehabilitacji ruchowej to nie tylko wyśmienita okazja do zweryfikowania swoich umiejętności, ale także perspektywa fantastycznej zabawy. Ćwiczenia rzutowe i bieżne angażują wiele partii mięśni, usprawniając globalnie aparat ruchowy i zwiększając wydolność fizyczną.
Celem przeprowadzonych zawodów w Naszej Placówce było również wyłonienie Uczestników, którzy wezmą udział w Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Wizyta wolontariuszy z Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowej w Szczucinie

 "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela."
Przesłanie Papieża Jana Pawła II na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu

Wolontariat  rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Dnia 21 kwietnia br. grupa wolontariuszy z Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowej w Szczucinie wraz z opiekunem – Panią Grażyną Andrzejewicz odwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy. Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem Naszej Placówki.
Pani Kierownik Irena Kawa po przywitaniu gości, oprowadziła wszystkich przybyłych po terenie ŚDS, przedstawiła zakres działań poszczególnych pracowni oraz omówiła formy prowadzonej terapii i rehabilitacji.
Młodzi wolontariusze chętnie uczestniczyli w zajęciach z Podopiecznymi dając im dużo ciepła, radości i serdeczności. Młodzież ta jest pełna pasji i zaangażowania, kieruje się wrażliwością o drugiego człowieka, chęcią niesienia bezinteresownej pomocy, czego dali wyraz będąc w Naszej Placówce.
Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie, życzymy wielu sukcesów w życiu prywatnym jak i wolontaryjnym.

Czytaj więcej...