^Powrót na górę
foto1

Trening ogrodniczy

Wraz z nastaniem wiosny Podopieczni naszego Domu, w ramach treningu ogrodniczego, rozpoczęli porządkowanie ogrodu. Łapiąc pierwsze wiosenne promyki słońca zajmowali się grabieniem i zbieraniem liści, zamiataniem oraz wyrywaniem chwastów. Po ukończonej pracy Podopieczni wypoczywali na świeżym powietrzu wsłuchując się w odgłosy przyrody.


Czytaj więcej...

Tradycyjne Śniadanie Wielkanocne w Naszym Domu

Wielkanoc to najstarsze i największe święto chrześcijańskie obchodzone już przez pierwszych chrześcijan. Kościół świętuje Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Chrystusa, które jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania. Mówi o tym św. Paweł w 1 Liście do Tesaloniczan.
„Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał,
to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.”


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego kończy Wielki Post. Zazwyczaj po powrocie do domu z rannej Mszy Świętej spożywamy uroczyste śniadanie wielkanocne. Dzielimy się jajkiem i składamy sobie życzenia, wyrażając swą radość, że Pan jest z nami; tak jak w dzień swego Zmartwychwstania zasiadł do stołu z uczniami z Emaus, aby spożyć z nimi posiłek, umacniając ich w wierze.
My także chcąc podtrzymać tradycję Świąt Wielkanocnych dnia 5 kwietnia br. zorganizowaliśmy już po raz piąty, Uroczyste Śniadanie Wielkanocne dla Naszych Uczestników, Pracowników i zaproszonych gości.

Czytaj więcej...

Podziękowania za życzenia wielkanocne

W imieniu Pracowników oraz Podopiecznych naszego Domu pragniemy serdecznie podziękować za przekazane na nasz adres życzenia wielkanocne. Jesteśmy wdzięczni za każde dobre słowo oraz okazywane gesty pełne życzliwości i sympatii.

Czytaj więcej...