Przekazanie nakrętek na misyjne studnie

Podopieczni Naszego Domu włączyli się w akcje: „Budujemy studnie w krajach misyjnych tam gdzie brakuje wody”. Dnia 14 lipca nastąpiło przekazanie zebranych nakrętek.