^Powrót na górę
foto1

Podziękowania za życzenia wielkanocne

W imieniu całej Społeczności Naszego Domu pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za przekazane życzenia wielkanocne. Jesteśmy wdzięczni za każde dobre słowo oraz okazywane gesty pełne życzliwości i sympatii.

Dziękujemy Instytucjom, Firmom oraz Osobom Prywatnym:
 • Dyrekcji i Pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 • Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Pani Marlenie Maląg
 • Dyrektorowi Małopolskiego Oddziału PFRON – Pani Marcie Mordarskiej wraz z Pracownikami
 • Posłowi na Sejm RP - Panu Wiesławowi Krajewskiemu
 • Staroście Dąbrowskiemu – Panu Lesławowi Wieczorek, Wicestaroście Dąbrowskiemu – Panu Krzysztofowi Bryk oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Dąbrowskiego – Pani Marcie Chrabąszcz wraz z Pracownikami Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Wydziałowi Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej – Panu Krzysztofowi Kaczmarskiemu wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej – Panu Wiesławowi Mendysowi wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Zarządowi Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Wójtowi Gminy Olesno - Panu Witoldowi Morawiec
 • Wójtowi Gminy Gręboszów – Panu Krzysztofowi Gil oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Gręboszów – Panu Markowi Mosio
 • Dyrektorowi i Pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Dyrektorowi oraz Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie wraz z Pracownikami
 • Pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie
 • Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej – Pani Jadwidze Kusior wraz z Pracownikami
 • Dyrektorowi i Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie
 • Dyrektorowi i Pracownikom Dąbrowskiego Domu Kultury oraz Członkom Zarządu Stowarzyszenia Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego
 • Komendantowi Powiatowemu Policji w Dąbrowie Tarnowskiej - nadkom. Jarosławowi Kmieć wraz z Pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Dyrektorowi i Społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Annie Fido
 • Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Oleśnie – Panu Jarosławowi Bartoń
 • Dyrektorowi i Społeczność Szkolnej I LO w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - Panu Robertowi Pantera wraz ze Społecznością szkolną
 • Dyrektorowi  oraz Społeczności Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim
 • Dyrektorowi, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły Podstawowej w Dąbrówkach Breńskich
 • Dyrektorowi i Pracownikom Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu
 • Dyrekcji, Pracownikom oraz Uczniom ORW w Sutkowie
 • Dyrektorowi, Pracownikom i Podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Zarządowi Stowarzyszenia "Otwarte Serce" oraz Dyrekcji, Kadrze i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy
 • Kierownikowi, Pracownikom oraz Podopiecznym ŚDS w Siedlcu
 • Społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim
 • Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu, Pracownikom i Kierownikowi oraz Zarządowi Stowarzyszenia,,Gniazdo".
 • Społeczności Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych ,,Nadzieja" w Namysłowie
 • Uczestnikom zajęć i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu Dolnym
 • Społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy i Stowarzyszenia „Bratnich Serc” w Oświęcimiu
 • Pracownikom i Podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie
 • Kierownikowi, Personelowi i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach
 • Dyrektorowi, Pracownikom i Uczestnikom ŚDS w Lisiej Górze
 • Kierownikowi, Pracownikom i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy Limanowej
 • Uczestnikom, Personelowi oraz Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu
 • Dyrektorowi, Pracownikom i Domownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze
 • Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Zarządowi Krakowskiej Fundacji Hamlet
 • Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach
 • Kierownikowi, Pracownikom i Uczestnikom ŚDS w Żegocinie
 • Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach
 • Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach
 • Kierownikowi, Pracownikom i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach
 • Uczestnikom i Personelowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmku
 • Kierownikowi, Pracownikom oraz Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Miechowie
 • Społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pałecznicy
 • Uczestnikom, Pracownikom i Dyrekcji Środowiskowego Domu Samopomocy im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach
 • Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy przy Olszańskiej 5 w Krakowie
 • Zarządowi, Pracownikom ŚDS, WTZ, CZP, DDP, KS, SUO oraz Uczestnikom Fundacji „Leonardo”
 • Pracownikom  i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu
 • Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w „Klub aktywności” ul. Aleksandry 1 w  Krakowie
 • Uczestnikom i Pracownikom PŚDS „Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość życia” w Rabce-Zdroju
 • Małopolskiemu Centrum Profilaktyki
 • Właścicielom i Pracownikom Firmy "Jedynka"
 • Rodzinie Kułaga
 • Rodzinie Skrzyniarz