^Powrót na górę
foto1

Podziękowania za życzenia świateczno-noworoczne

Dziękujemy Instytucjom, Firmom oraz Osobom Prywatnym:

 • Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Pani Marlenie Maląg
 • Dyrekcji i Pracownikom Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 • Posłowi na Sejm RP - Panu Wiesławowi Krajewskiemu
 • Dyrektorowi Oddziału Małopolskiego PFRON - Pani Marcie Mordarskiej wraz z Pracownikami
 • Staroście Dąbrowskiemu – Panu Lesławowi Wieczorek, Wicestaroście Dąbrowskiemu – Panu Krzysztofowi Bryk oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Dąbrowskiego – Pani Marcie Chrabąszcz wraz z Pracownikami Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej – Panu Krzysztofowi Kaczmarskiemu wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej – Panu Wiesławowi Mendysowi wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Zarządowi Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Wójtowi Gminy Olesno - Panu Witoldowi Morawiec
 • Wójtowi Gminy Gręboszów – Panu Krzysztofowi Gil oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Gręboszów – Panu Markowi Mosio
 • Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie wraz z Pracownikami
 • Pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie
 • Kierownikowi oraz Pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie
 • Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie - Pani Elżbiecie Ciochoń wraz z Pracownikami GOPS, Seniorami z Hubenic oraz Młodzieżą PWD
 • Dyrektorowi oraz Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Dyrektorowi i Pracownikom PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Dyrektorowi i Pracownikom Dąbrowskiego Domu Kultury oraz Członkom Zarządu Stowarzyszenia Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego
 • Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej – Pani Jadwidze Kusior wraz z Pracownikami
 • Dyrektorowi i Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie
 • Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - Panu Robertowi Pantera wraz ze społecznością szkolną
 • Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnie - Panu Jarosławowi Bartoń
 • Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Annie Fido
 • Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dąbrówkach Breńskich - Pani Kazimierzowi Zych wraz ze Społecznością Szkolną
 • Dyrekcji, Pracownikom oraz Uczniom ORW w Sutkowie

 • Dyrektorowi, Pracownikom i Podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Dyrektorowi, Kadrze i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy
 • Społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim
 • Uczestnikom i Kadrze Dziennego Domu „Senior +” w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Kadrze oraz Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu
 • Kierownikowi, Pracownikom i całej Społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmku
 • Kierownikowi, Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach
 • Podopiecznym, Kadrze i Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy z Zarządem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” w Starym Sączu
 • Pracownikom, Mieszkańcom i Uczestnikom DPS i ŚDS w Nowodworzu
 • Uczestnikom Zajęć i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu Dolnym
 • Dyrektorowi i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Pałecznicy
 • Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Konarach
 • Kadrze oraz Podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie
 • Uczestnikom oraz Pracownikom ŚDS przy al, Pokoju 7 w Krakowie
 • Kierownikowi, Personelowi oraz Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach
 • Dyrektorowi, Pracownikom i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy „Vita” w Krakowie
 • Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy „Perła” w Szczawnicy
 • Uczestnikom, Pracownikom i Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu
 • Pracownikom i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
 • Zarządowi Fundacji „Leonardo”, Pracownikom oraz Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieliczce
 • Dyrektorowi wraz z Pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze
 • Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy, Uczestnikom i Pracownikom Klubu Samopomocy, Zarządowi Krakowskiej Fundacji „Hamlet”
 • Małopolskiemu Centrum Profilaktyki w Krakowie
 • Właścicielowi i Pracownikom F.H.U. „Qvadro”
 • Właścicielom Ośrodka Nauki Jazdy „Jedynka” wraz z Pracownikami
 • Rodzinie Kułaga
 • Rodzinie Skrzyniarz
 • Pani Bernadetcie Stypiński-Miś