^Powrót na górę
foto1

Komunikat Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy
zgodnie z Decyzją Nr 138/2020 (Polecenie NR 214/2020) Wojewody Małopolskiego

ZOSTAŁA CZASOWO ZAWIESZONA
w terminie od dnia 16 października 2020 r. do ODWOŁANIA

celem ochrony życia i zdrowia, w uwzględnieniu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. a w szczególności aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa małopolskiego.