^Powrót na górę
foto1

Unieważnienie przetargu na zakup i dostawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "POMOCNA DŁOŃ" w Dąbrowie Tarnowskiej unieważnia przetarg:

"Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej."
Ogłoszenie nr 584338-N-2020 z dnia 2020-09-11 r.


Przyczyna unieważnienia konkursu:
Zamawiający przeznaczył na wykonanie przedmiotowego zadania kwotę 168 252,68 zł brutto. Na przetarg wypłynęła jedna oferta, która przekracza założony budżet zadania. Cena oferty wyniosła 172 000,00zł. W związku z tym, że "cena najkorzystniejszej ofert lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. Poz. 1843) unieważniono postępowanie.