^Powrót na górę
foto1

Powiatowy Piknik Integracyjny w Brniu

W dniu 25 czerwca 2014 w Zespole Dworsko - Parkowym w Brniu oraz w siedzibie „Centrum Polonii"- Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji, odbył się po raz kolejny powiatowy piknik integracyjny, w którym podopieczni i terapeuci Naszego Domu wzięli udział.
Organizatorem imprezy było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, realizujące na terenie Powiatu Dąbrowskiego projekt pn. „Dobra Przyszłość”.

Oprócz Środowiskowego Domu Samopomocy w imprezie uczestniczyli podopieczni, wychowawcy i terapeuci Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Kupieninie, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Kupieninie, Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szarwarku oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Każda z Placówek swoim występem uświetniła udział w pikniku.
ŚDS reprezentował jeden z Podopiecznych, prezentując piosenkę odzwierciedlającą charakter pracy i atmosferę Naszego Domu.
Dla wszystkich zorganizowano wspólną zabawę z wodzirejami pokazy puszczania baniek mydlanych. Dużym powodzeniem cieszyły się smakołyki z grilla oraz słodycze.