Udział w akcji "Bezpieczne Wakacje 2014"

W dniu 18 czerwca uczestnicy ŚDS wraz z opiekunami wzięli udział w akcji „Bezpieczne Wakacje 2014”.
Przedsięwzięcie to miało na celu zwrócenie szczególnej uwagi na aspekty bezpiecznego, letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym bezpiecznego poruszania się po drogach. Akcji przyświecała idea promowania zdrowego stylu życia pozbawionego uzależnień.
Niezwykle ważnym aspektem całego projektu była integracja osób niepełnosprawnych z młodzieżą oraz osobami starszymi, która miała na celu budowanie tolerancji i uwrażliwienie na drugiego człowieka.

Uczestnicy ŚDS mieli okazję wysłuchać pogadanki Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, o tym jak w sposób bezpieczny spędzić okres letniego wypoczynku, a także przestrzegali dzieci i młodzież przed konsekwencjami nieodpowiedzialnych zachowań związanych z nieuwagą, brakiem ostrożności i używkami.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie ze Strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, którzy to przeprowadzili przedwakacyjny kurs pierwszej pomocy. Ponadto uczestnicy akcji mogli z bliska przyjrzeć się wyposażeniu wozu strażackiego oraz radiowozu policyjnego.
Wszyscy obecni mogli wziąć udział w konkursach wiedzy na temat zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w zawodach sportowych.