Z otwarcia

28 lutego 2013 r. był dniem, kiedy nastąpiło oficjalne otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, który funkcjonuje od początku grudnia ubiegłego roku. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w oleśnickiej Kaplicy, po czy wszyscy zaproszeni goście oraz uczestnicy przeszli do budynku byłej szkoły podstawowej w Oleśnicy, który po wyremontowaniu i przystosowaniu go do potrzeb osób niepełnosprawnych jest od trzech miesięcy siedzibą ŚDS. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Prezes Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Krzysztof Kaczmarski, Kierownik placówki Irena Kawa, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec i Ksiądz Proboszcz dąbrowskiej parafii Stanisław Cyran, który po oficjalnej części uroczystości poświęcił wszystkie sale budynku. Posługując się słowami Jana Pawła II podopieczni ŚDS przygotowali krótką część artystyczną. Występ uświetnił jeden z podopiecznych prezentując swój talent muzyczny, rapując piosenkę odzwierciedlającą nastrój i pracę Domu.


W otwarciu Domu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, kierownictwo Stowarzyszenia Pomocna Dłoń, pracownicy i dyrekcja ŚDS oraz uczestnicy.