^Powrót na górę
foto1

Zbieramy nakrętki dla chorego Michałka

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy wzięli udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek. Każdy stara się w swoim Domu zgromadzić jak najwięcej zakrętek po napojach, płynach czy kosmetykach. Całkowity dochód uzyskany z akcji przeznaczony jest na codzienną rehabilitację i leczenia chorego na mózgowe porażenie dziecięce Michałka. Nasi Uczestnicy bardzo chętnie przystąpili do tej inicjatywy, wykazując się dużym zaangażowaniem i potrzebą niesienia pomocy bliźnim.