^Powrót na górę
foto1

Podziękowanie za życzenia wielkanocne

W imieniu Pracowników oraz Podopiecznych naszego Domu składamy serdeczne podziękowania za przekazane życzenia wielkanocne.

Dziękujemy Instytucjom oraz Osobom Prywatnym:

 • Wójtowi Gminy Olesno - mgr Witoldowi Morawiec
 • Kierownikowi - mgr Krystynie Sarat oraz Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie
 • Staroście Dąbrowskiemu - mgr Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, Wicestaroście - mgr Robertowi Panterze, Przewodniczącej Rady Powiatu - mgr Barbarze Pobiegło oraz Pracownikom Starostwa Powiatowego
  w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Agnieszce Anioł-Głuszek wraz z pracownikami
 • Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej - mgr Marioli Kobos
 • Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie – mgr Wiesławie Czupryna wraz
  z pracownikami
 • Uczestnikom, Pracownikom i Kierownictwu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Dyrektorowi – mgr Janowi Kądzielawie, Pracownikom oraz Wychowankom ORW Szarwark
 • Dyrektorowi – mgr Barbarze Berger, Wychowankom i Pracownikom NPS i NORW w Kupieninie
 • Prezesowi Stowarzyszenia "Przyjazny Świat" - mgr Leszkowi Trójniak
 • Prezesowi Stowarzyszenia "Otwarte Serce" w Szczucinie – mgr Bogdanowi Sosin
 • Dyrektorowi – mgr Bożenie Mróz, Pracownikom i Uczestnikom ŚDS w Lisiej Górze
 • Społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościejowie
 • Społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie
 • Prezesowi Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej – mgr Markowi Krobickiemu, Członkowi Zarządu
  – mgr Katarzynie Wojtanowicz oraz Przeorowi Konwentu w Konarach – Br. Grzegorzowi Kołtun
 • Kierownikowi – mgr Ewie Tajs, Pracownikom i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Żegocinie
 • Pracownikom i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie, ul. Komandosów 18
 • Państwu Skrzyniarzom z Ćwikowa