Podsumowanie Projektu pn. "Nasza Odzyskana" zrealizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie