^Powrót na górę
foto1

Jak zostać Uczestnikiem?

Uczestnikami zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy mogą być osoby:
- z zaburzeniami psychicznymi,
- niepełnosprawne intelektualnie.

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa,                                        
- zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu,    
- orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.                                         

Decyzja kierująca do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy wydawana jest przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.