Udział naszego Domu w projekcie "Aktywni na czasie"