^Powrót na górę
foto1

Zaproszenie na wystawę prac naszych Podopiecznych


Prace o różnorodnej strukturze, prezentujące wielorakie techniki artystyczne powstały w ramach treningów artystycznych w pracowni „Rękodzieła i plastyki” pod kierunkiem kierownika placówki Ireny Kawy i terapeutów zajęciowych: Ewy Małysiak, Małgorzaty Minorczyk i Edyty Wątroby.

 Wśród wszystkich pięknych prac na szczególną uwagę zasługują obrazki wyszywane przez jednego z podopiecznych –Kazimierza Świądra. Warsztaty plastyczne, prowadzone pod okiem profesjonalistów pełnią niezwykle ważną funkcję rehabilitacyjną i terapeutyczną, niosą satysfakcję, poczucie zadowolenia i co niezwykle istotne, zaspokajają potrzebę samorealizacji. Prace, które wykonują podopieczni są wręczane rodzicom np. z okazji Dnia Matki, jako podziękowania dla sponsorów placówki, świąteczne życzenia czy też pamiątki dla odwiedzających gości. Prezentowane rękodzieła są efektem rocznego wysiłku, determinacji i talentu Podopiecznych naszego Domu.