Podziękowania za życzenia wielkanocne

W imieniu Pracowników oraz Podopiecznych naszego Domu pragniemy serdecznie podziękować za przekazane na nasz adres życzenia wielkanocne.

Dziękujemy Instytucjom, Firmom oraz Osobom Prywatnym:

 • Pani Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Pani Wioletcie Wilimskiej  wraz z Pracownikami
 • Wojewodzie Małopolski – Panu Józefowi Pilch
 • Staroście Dąbrowskiemu – Panu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, Wicestaroście Dąbrowskiemu – Panu Markowi Kopia oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Dąbrowskiego – Pani Barbarze Pobiegło
 • Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej - Panu Krzysztofowi Kaczmarskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej - Panu Jackowi Sarat
 • Burmistrzowi Miasta Szczucin – Panu Andrzejowi Gorzkowiczowi oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczucinie – Pani Agnieszce Beker
 • Wójtowi Gminy Gręboszów - Pani Krystynie Świętek oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Gręboszów - Panu Franciszkowi Dymon
 • Wójtowi Gminy Olesno - Panu Witoldowi Morawiec
 • Kierownikowi i Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie
 • Kierownikowi i Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy
 • Kierownikowi i Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie
 • Kierownikowi i Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie
 • Dyrektorowi i Pracownikom Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Jadwidze Kusior
 • Komendantowi Powiatowemu Policji w Dąbrowie Tarnowskiej - Panu Andrzejowi Kupiec oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji - Panu Markowi Banaś
 • Dyrektorowi Dąbrowskiego Domu Kultury – Panu Pawłowi Chojnowskiemu
 • Pracownikom Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej z Panią Dyrektor Bogusławą Molak
 • Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej – Pani Annie Fido
 • Kierownikowi, Pracownikom oraz Uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Dyrekcji, Pracownikom oraz Wychowankom Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szarwaku
 • Dyrekcji, Pracownikom i Wychowankom NORW, NSPP, NPS w Kupieninie
 • Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia "Pomocny Świat" - Panu Leszkowi Trójniak
 • Kierownikowi, Kadrze i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy
 • Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia „Otwarte Serce” w Szczucinie – Panu Bogdanowi Sosin
 • Uczestnikom, Pracownikom oraz Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościejowie
 • Kierownikowi, Pracownikom i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie
 • Uczestnikom i Pracownikom ŚDS ul. Piekarska 3 w Krakowie
 • Pracownikom oraz Podopiecznym ŚDS w Zagórzanach
 • Dyrekcji,  Podopiecznym i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze
 • Właścicielom i Pracownikom Firmy „Jedynka”
 • Właścicielowi Firmy „QVADRO” - Panu Mariuszowi Toczek