^Powrót na górę
foto1

Zajęcia dogoterapii

W dniu 4 października 2013 r. uczestnicy ŚDS wzięli udział w zajęciach z dogoterapii. Zajęcia poprowadził Pan Mariusz Węc, Prezes Fundacji „Znaczenia” oraz Pani Bernadetta Barłowska-Tyszka, ze swoim psem Songo, rasy Goldenretriever.
Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną człowieka poprzez przełamywanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji. Wpływa także na kształtowanie pozytywnych emocji, rozwój empatii i poprawę samooceny.
Podczas zajęć wykonano wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które miały służyć podstawowemu celowi dogoterapii czyli wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego.

Zajęcia te miały również na celu rozwijanie sfery umysłowej uczestnika, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu.
Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem osoba niepełnosprawna czuje się pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązuje kontakty społeczne, poprawia komunikację, zdobywa nowych przyjaciół.

Różnego rodzaju zabawy wpływają na aktywność fizyczną podopiecznych.

Podopieczni ŚDS bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach i już nie mogą doczekać się następnego spotkania.