^Powrót na górę
foto1

Konferencja podsumowująca akcję „STOP - Niepełnosprawni w ruchu drogowym - BĄDŹ WYROZUMIAŁY...”

2 października br. w Centrum Polonii - Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca wszystkie działania w ramach akcji „STOP - Niepełnosprawni w ruchu drogowym - BĄDŹ WYROZUMIAŁY...”.

Przypomnijmy, że celem prowadzonej akcji było łamanie stereotypów dotyczących uczestnictwa osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym, kształtowanie postawy otwartości i szacunku wobec osób niepełnosprawnych poruszających się po drodze, a także uwrażliwianie kierowców na obecność osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym i zwrócenie ich uwagi na oznakowane samochody przewożące osoby niepełnosprawne.

W wydarzeniu udział wzięli patroni honorowi przedsięwzięcia:
- Minister Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz
- Starosta Dąbrowski - Tadeusz Kwiatkowski
- Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej - Krzysztof Kaczmarski
- Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin - Andrzej Gorzkowicz

a także zaproszeni goście:
- Były Rzecznik Małopolskiej Policji – Dariusz Nowak
- Radny Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński
- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł-Głuszek
- Za-ca Dyrektora PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej Maria Smolicha
- Komendant Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej inspektor Andrzej Kupiec
- Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej podkomisarz Jarosław Kmieć
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej bryg. mgr inż. Robert Kłósek
- Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. Bryg. Mariusz Klimaj
- Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej Włodzimierz Słomczyński
- W-ce Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie Beata Smaś
- Inspektor Wydziału Rozwoju Lokalnego,Edukacji i Zdrowia Dagmara Jedynak
- Pracownicy Wydziału Rozwoju Lokalnego,Edukacji i Zdrowia - Magdalena Skrzyniarz i Agata Wiśniowska
- Przewodniczący Rady Gminy Mędrzechów Czesław Szarkowski
- Właściciel Ośrodka Nauki Jazdy Jedynka Paweł Drożdż
- Zarząd Stowarzyszenia "Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół  na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie w osobach: Prezes Bogdan Sosin, Skarbnik Barbara Polańska oraz Członek Bogumiła Molak
- Członka honorowego  Stowarzyszenia "Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół  na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie Stanisławę Łączyńską
- Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej w osobach: Sekretarz Beata Partyńska, Skarbnik Halina Sarat i Członek Małgorzata Słupek
- Proboszcz Parafii Szczucin ks. Zygmunt Warzecha
- Dyrektor Centrum Polonii w Brniu Stanisław Krawiec
- Laureaci I i II miejsca w Małopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym w ramach akcji: Halina Stachnik i Robert Bigos wraz z Opiekunami
- Podopieczni ŚDS w Oleśnicy wraz z Terapeutami
- Wolontariusze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Konferencję poprowadzili Organizatorzy akcji: Irena Kawa - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy oraz Bogdan Sosin - Prezes Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie. Po przywitaniu zgromadzonych gości, wyświetlony został film podsumowujący całość wydarzeń w ramach prowadzonej akcji. W trakcie konferencji głos zabrali m.in. Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że osoby niepełnosprawne to pełnoprawni obywatele Polski, którym należy się szacunek i wsparcie. Minister podziękował wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w tej akcji, wręczając dyplomy uznania, m.in. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy oraz Pani Kierownik Ireny Kawa, oraz pamiątkowe medale „PRO PUBLICO BONO”. Na koniec ciekawy wykład wygłosił były Rzecznik Małopolskiej Policji Dariusz Nowak na temat zagrożeń dotyczących osób starszych i samotnych w otaczającym nas środowisku.

Podziękowania przekazali również organizatorzy Osobom i Instytucjom, bez których przeprowadzenie akcji nie byłoby możliwe. Pamiątkowe statuetki otrzymali:
- Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz
- Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski
- Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski
- Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Andrzej Gorzkowicz
- Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
- Pogotowie Ratunkowe przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
- Ośrodek Nauki Jazdy "Jedynka" w Dąbrowie Tarnowskiej
- Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej
- Wójt Gminy Olesno
- Pan Krzysztof Bryk
- Piekarni "Sokołowski"W imieniu Organizatorów i wszystkich naszych Podopiecznych pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję „STOP - Niepełnosprawni w ruchu drogowym - BĄDŹ WYROZUMIAŁY...” Mamy nadzieję, że prowadzone przez wiele dni działania przyniosą zamierzony efekt, odmienią przekonania i stereotypy odnośnie Niepełnosprawności, a Osoba Niepełnosprawna będzie postrzegana jako pełnoprawny Uczestnik nie tylko ruchu drogowego, ale całego życia społecznego.