^Powrót na górę
foto1

Akcja „STOP – Niepełnosprawni w ruchu drogowym – BĄDŹ WYROZUMIAŁY…”

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką terapeutyczną obejmującą swoją pomocą osoby niepełnosprawne z całego Powiatu Dąbrowskiego. Jednym z codziennych elementów funkcjonowania naszego Domu jest dowóz Podopiecznych na zajęcia. Pokonujemy dziennie około 300 km aby każdy mógł bezpiecznie dojechać na miejsce, a następnie powrócić do domu. W trakcie codziennego podróżowania do Ośrodka spotykamy na drodze różne sytuacje, często narażające naszych Uczestników na niebezpieczeństwo. Stąd zrodził się pomysł na organizację przez Środowiskowy Domu Samopomocy w Oleśnicy działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie akcji:

„STOP – Niepełnosprawni w ruchu drogowym – BĄDŹ WYROZUMIAŁY …”


Celem tej niezwykle potrzebnego przedsięwzięcia jest łamanie stereotypów dotyczących uczestnictwa osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym, kształtowanie postawy otwartości i szacunku wobec osób niepełnosprawnych poruszających się po drodze, uwrażliwianie kierowców na obecność osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym i zwrócenie ich uwagi na oznakowane samochody przewożące osoby niepełnosprawne, zwrócenie uwagi kierowcom na obowiązki wobec osób niepełnosprawnych poruszających się po drodze, a także zobrazowanie praw i obowiązków niepełnosprawnych, będących uczestnikami ruchu drogowego.

Akcja „STOP – Niepełnosprawni w ruchu drogowym – BĄDŹ WYROZUMIAŁY…” obejmuje szereg przedsięwzięć. W dniu 7 września 2015 r. ogłoszono Małopolski Konkurs Plastyczny skierowany do uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy, a 21 września 2015 r. odbędzie się spotkanie edukacyjne w Ośrodku Nauki Jazdy „Jedynka” w Dąbrowie Tarnowskiej.
Na 25 września br. zaplanowano finał akcji, który przeprowadzony będzie na drodze krajowej 73. Uroczyste podsumowanie akcji odbędzie się 2 października 2015 r. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

Patronat honorowy:

• Władysław Kosiniak – Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej
• Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski
• Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
• Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin

Instytucje wspierające:

• Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
• Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
• Pogotowie Ratunkowe przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
• Ośrodek nauki jazdy „Jedynka” w Dąbrowie Tarnowskiej

Sponsorzy:

• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej
• Wójt Gminy Olesno
• Studio Fotografii Barwnej B. Sosin
• Krzysztof Bryk
• Piekarnia „Sokołowski”

Sponsor strategiczny:

• Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

Patronat medialny:

• RDN Małopolska
• e-Kurier Dąbrowski