Akcja zbierania plastikowych nakrętek na misyjne studnie w Afryce-akcja zakończona