^Powrót na górę
foto1

Zajęcia tematyczne z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

                                                                             „Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy”
                                                                                                                                   Piotr Skarga

Dzień 11 listopada to dla nas Polaków jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Właśnie wtedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, nasz kraj znów pojawił się na mapie Europy.
Z racji upamiętnienia tych wydarzeń w przeddzień 97 rocznicy odzyskania niepodległości, w Naszym Domu zostały zorganizowane zajęcia tematyczne pod kierunkiem Pani Małgorzaty Minorczyk i Edyty Wątroby. Prowadzony trening patriotyczny miał za zadanie rozwijanie u Podopiecznych poczucia przynależności do społeczności patriotycznej, kształtowanie prawidłowych postaw wobec ojczyzny, szanowanie polskich symboli narodowych, a także kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
Nasi Podopieczni podczas zajęć zostali zaznajomieni ze znaczeniem symboli narodowych biorąc udział w treningu plastycznym oraz muzycznym. Przy użyciu różnorodnych technik i metod plastycznych Uczestnicy wykonali miniatury flagi polskiej, a także ozdobne kotyliony. Warsztaty zakończyły się wspólnymi, pamiątkowymi zdjęciami.

Czytaj więcej...

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z wiązanką kwiatów, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. 
W tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i odwiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając znicz "płomyk nadziei", wierząc, że nasi bliscy cieszą się chwałą w domu Ojca Niebieskiego.
Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która prowadzi do świętości.
Pamiętając o zmarłych naszych Podopiecznych, jak co roku, udaliśmy się na Cmentarz Parafialny, aby zapalić znicza i pomodlić się za duszą zmarłych.
Odwiedziliśmy także Cmentarz Wojenny, na którym pochowano 44 żołnierzy austro-węgierskich, 9 niemieckich i 236 rosyjskich w 119 grobach pojedynczych i 38 zbiorowych. Zapaliliśmy znicze i pomodliliśmy się za duszami zmarłych żołnierzy.

Czytaj więcej...

Spektakl teatralny "Rzepka" w wykonaniu naszych Podopiecznych

    "Sztuka jest wieczną wiarą. Sztuka jest ciepłym wiatrem, od którego śniegi topnieją."
                                                                                                           Konstanty Ildefons Gałczyński

Sztuka ma niesłychaną moc – pobudza, wyzwala, przekształca i wzbogaca osobowość, działa zarówno na twórców, jak i na odbiorców i tutaj istotną rzeczą jest to że odbiorcom pozwala zobaczyć człowieka, a nie jego Niepełnosprawność. Twórczość Niepełnosprawnych ukazuje nam, osobom sprawnym piękno w rzeczywistości niedostrzegane. Najważniejsza jest tutaj możliwość wyrażenia siebie poprzez tworzenie, sztuka jest pewnego rodzaju autoterapią, może być sublimacją lęku, agresji, ale też realizacją marzeń, zaznaczeniem obecności twórcy tu i teraz. 

27 października br. w Naszym Domu odbył się spektakl teatralny z elementami arteterapii pt. „Rzepka” Juliana Tuwima, przygotowany przez Uczestników pod kierunkiem Terapeuty Pani Ewy Małysiak. W przedstawieniu wzięli udział Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Oleśnie oraz Wychowankowie Domu Dziecka SIEMACHA z Odporyszowa wraz z Opiekunami.

Czytaj więcej...

Zajęcia terapeutyczne w formie dramy

W dniu 22 października w naszym Domu zostały przeprowadzone zajęcia terapeutyczne oparte na metodzie DRAMY. W ćwiczeniach wzięła udział 10-osobowa grupa Podopiecznych.  Głównym celem i zadaniem tego rodzaju zajęć było kształtowanie u Uczestników własnej osobowości, w tym wrażliwości i otwartości na świat oraz zwrócenie uwagi na problemy i zadania, z którymi napotykają się na co dzień.
Podczas zajęć zostały wykorzystane następujące techniki dramy: SCENKA IMPROWIZOWANA, SCENKA PANTOMIMICZNA, ĆWICZENIA DRAMOWE.

Czytaj więcej...