^Powrót na górę
foto1

Zabawa karnawałowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowicy

"Jak karnawał, to karnawał..."

Miesiąc styczeń jest tradycyjnie miesiącem zabaw karnawałowych.
Korzystając z zaproszenia  Kierownictwa Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy, Pani Marii Bielaszka, Uczestnicy naszego Domu, dnia 21 stycznia, wraz z Terapeutami i Panią Kierownik Ireną Kawa, udali się na wyczekiwaną zabawę karnawałową. Zabawa ta w swym założeniu miała pobudzić do czynnego udziału wszystkich zebranych. Sprzyjała temu różnorodność przygotowanych propozycji: zabawy ruchowe i tańce integracyjne.
W trakcie zabawy podopieczni mieli możliwość zakosztować smakołyków przygotowanych przez Gospodarzy, przygotowanych w  pracowni kulinarnej.
Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Czytaj więcej...

Wizyta grupy kolędniczej z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych zwyczajów w polskich domach. Zwyczaj kolędowania związany jest ze Świętami Bożego Narodzenia, a te z kolei są obchodami wydarzeń dotyczących przyjścia Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. Sam termin „kolędowanie” wywodzi się od łacińskiego słowa „calendae”, którym Rzymianie nazywali pierwszy dzień miesiąca i pierwszy dzień roku, kiedy to składali sobie życzenia i podarunki.
Śpiewanie kolęd w rodzinnej atmosferze było wynikiem potrzeby bycia razem. Kolędowanie bowiem zbliża ludzi, buduje między nimi więź, daje uczucie bliskości, łączności. Kolędy są przepełnione ciepłem dobrem i miłością. Tym wszystkim czego nam na co dzień brakuje. Zawierają treści religijne, a religia ma przecież funkcję uspołeczniającą, potwierdza naszą tożsamość.
Ponieważ zwyczaj wspólnego rodzinnego śpiewania kolęd zanika, dobrze się dzieje, że znajdują się ludzie, którzy organizują tego typu spotkania, na których śpiewa się kolędy.

Czytaj więcej...

Warsztaty w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla Podopiecznych naszego Domu

Termin "Pierwsza Pomoc" oznacza "zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby, w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej".
Idąc za przytoczoną definicją w Naszym Domu zostały zorganizowane warsztaty, podczas których Podopieczni mogli rozwijać umiejętności oraz nabywać wiedzę potrzebną do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu. Uczestnicy mieli okazję nauczyć się bandażowania wybranych części ciała, układać poszkodowanego w odpowiednich pozycjach w zależności od urazu, dokonywać resustytacji oddechowej a także udzielać pomocy w razie zakrztuszenia czy krwotoku z nosa. Podopieczni zostali zapoznani z wyposażeniem apteczki, przypominali sobie numery telefonów alarmowych a także próbowali w sposób praktyczny, alarmować odpowiednie instytucje o zaistniałym zdarzeniu, urazie czy wypadku.

Czytaj więcej...

Podziękowania za przekazane życzenia świąteczno - noworoczne

W imieniu całej Społeczności naszego Domu pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za przekazane życzenia świąteczno-noworoczne. Jesteśmy wdzięczni za każde dobre słowo oraz okazywane gesty pełne życzliwości i sympatii.


Składamy wyrazy wdzięczności Instytucjom oraz Osobom Prywatnym:

 • Dyrekcji i Pracownikom Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 • Staroście Dąbrowskiemu – Panu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, Wicestaroście Dąbrowskiemu – Panu Markowi Kopia oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Dąbrowskiego – Pani Barbarze Pobiegło
 • Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej – Pani Agnieszce Anioł-Głuszek wraz z Pracownikami
 • Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej - Panu Krzysztofowi Kaczmarskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej - Panu Jackowi Sarat
 • Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia - Pani Marioli Smolorz
 • Wójtowi Gminy Gręboszów - Pani Krystynie Świętek oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Gręboszów - Panu Franciszkowi Dymon
 • Wójtowi Gminy Olesno - Panu Witoldowi Morawiec
 • Kierownikowi i Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie
 • Kierownikowi i Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy
 • Kierownikowi i Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie
 • Kierownikowi i Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie
 • Dyrektorowi i Pracownikom Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Jadwidze Kusior
 • Komendantowi Powiatowemu Policji w Dąbrowie Tarnowskiej - Panu Andrzejowi Kupiec oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji - Panu Markowi Banaś
 • Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Annie Fido
 • Stowarzyszeniu Niezrzeszonych Dąbrowiaków z Chicago
 • Dyrekcji, Pracownikom oraz Wychowankom Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szarwaku
 • Pracownikom i Kierownictwu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia "Otwarte Serce" w Szczucinie - Panu Bogdanowi Sosin
 • Kierownikowi, Kadrze i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy
 • Podopiecznym, Pracownikom oraz Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu
 • Pracownikom oraz Podopiecznym ŚDS w Zagórzanach
 • Dyrekcji, Pracownikom i Wychowankom NORW, NSPP, NPS w Kupieninie
 • Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia "Pomocny Świat" - Panu Leszkowi Trójniak
 • Pracownikom i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolbromiu
 • Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej
 • Społeczności ŚDS przy Alei Pokoju 7 w Krakowie
 • Kierownikowi, Podopiecznym i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie
 • Uczestnikom zajęć i Pracownikom ŚDS Caritas w Krakowie
 • Właścicielowi F.H.U. QVADRO - Panu Mariuszowi Toczek
 • Właścicielom Ośrodka Nauki Jazdy JEDYNKA - Państwu Bernadecie i Pawłowi Drożdż
 • Państwu Skrzyniarz z Ćwikowa wraz z dziećmi i wnukami
 • Rodzinie Banach z Łęki Szczucińskiej