^Powrót na górę
foto1

Dni Otwarte w Naszym Domu

Dzień 18 maja 2016 w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych, był Dniem Otwartym w Naszej Placówce. W tym dniu zaszczycili Nas swoją obecnością Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z Wychowawczynią, Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z Wychowawczyniami oraz Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Oleśnie wraz z Wychowawcą i Opiekunami.
Swoją obecnością zaszczycili nas także: Prezes Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" Pan Krzysztof Kaczmarski, Skarbnik Stowarzyszenia Pani Halina Sarat, Sekretarz Stowarzyszenia Pani Beata Partyńska, Członek Stowarzyszenia Pani Małgorzata Słupek, Radna Gminy Dąbrowa Tarnowska Pani Danuta Gabiga oraz Dyrektor MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej Pani Katarzyna Hałun.
Po powitaniu wszystkich przybyłych gości przez Panią Kierownik ŚDS Irenę Kawa, po zapoznaniu z działalnością ŚDS i poszczególnymi pracowniami, najmłodsi  goście uczestniczyli w warsztatach orientacji przestrzennej "Kukurydziane miasto", w warsztatach manualno – manipulacyjnych "Majowa łąka" oraz zabawach plastycznych "Pogoda mąką malowana". Na wszystkich odwiedzających Nasz Dom czekała miła, słodka niespodzianka.
Wszystkie zajęcia zorganizowane zostały i przeprowadzone przez Terapeutów Naszej Placówki. 
Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie do naszego Domu oraz ciepłe słowa kierowane pod naszym adresem.

Czytaj więcej...

II Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania pt. „Niezwykła moc zwykłego czytania”

18 maja br. Podopieczni naszego Domu wzięli udział w II Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania pt. „Niezwykła moc zwykłego czytania” organizowanego w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem konkursu byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu, Centrum Polonii Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Patronat honorowy objął Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski. 
Konkurs przeznaczony był dla osób niepełnosprawnych z placówek znajdujących się na terenie powiatu dąbrowskiego. Do wspólnych zmagań przystąpiło 21 Uczestników: z Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposobiającej do Pracy w Kupieninie, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy, Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze oraz NASZ DOM, który reprezentowali: Adam Gardulski,  Piotr Wawrzynek i Małgorzata Kozioł.

Czytaj więcej...

Udział naszego Domu w festynie kończącym obchody Małopolskich Dni Godności Osób Niepełnosprawnych

Imprezą kończącą Małopolski Tydzień Godności był festyn na Hali Sportowo - Widowiskowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 14 maja Podopieczni Placówek z powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego spotkali się ponownie, aby wspólnie zakończyć ten niezwykły okres. Na przybyłych Uczestników czekał szereg atrakcji.
Każda z Placówek miała możliwość zaprezentowania prac swoich Wychowanków. Twórczość artystyczna Podopiecznych naszego Domu wywarła na wszystkich duże wrażenie. Z uwagą oglądano dzieła wykonane podczas zajęć w Pracowni Rękodzieła i Plastyki. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się Nasza Kronika, w której umieszczamy zdjęcia z życia Naszej Placówki.
Pełni radości z możliwości wzięcia udziału w festynie, jak i w wydarzeniach całego Tygodnia, powróciliśmy do domów.

Czytaj więcej...

Konferencja "Aktywizacja i wsparcie osób niepełnosprawnych – dobre praktyki"

W ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych, dnia 13 maja w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyła się Konferencja pn. "Aktywizacja i wsparcie osób niepełnosprawnych – dobre praktyki" połączona z panelem dyskusyjnym.
Głównymi tematami poruszanymi w trakcie konferencji były edukacja integracyjna i wykluczenie społeczne. Dyskutowano nad przystosowaniem szkół i instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych oraz zniesieniem wszelkich barier mentalnych, edukacyjnych, organizacyjnych czy architektonicznych, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie w otoczeniu. Rozmowy toczyły się również nad zakresem wiedzy i świadomości rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Konferencja przyniosła wiele wniosków, jednak główną myślą, z którą każdy opuścił salę był fakt, że osoby niepełnosprawne potrzebują akceptacji i stworzenia takich warunków, żeby mogli się normalnie realizować.

Czytaj więcej...