^Powrót na górę
foto1

Spotkanie rodziców z Panią prawnik

Dnia 3 lipca w naszej Placówce odbyło się spotkanie rodziców podopiecznych z Panią prawnik Katarzyną Hałun w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Dobra Przyszłość" – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie tarnowskiej.
Tematem spotkania były aspekty prawne związane z niepełnosprawnością i ubezwłasnowolnieniem całkowitym lub częściowym. Zainteresowani uzyskali wyczerpujące odpowiedzi na zadawane i dręczące ich pytania.
Podopieczni uświetnili spotkanie krótkim występem. Śpiewali piosenki i recytowali wiersze o tematyce letniej i wakacyjnej.
Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Hałun za spotkanie.

Czytaj więcej...

Powiatowy Piknik Integracyjny w Brniu

W dniu 25 czerwca 2014 w Zespole Dworsko - Parkowym w Brniu oraz w siedzibie „Centrum Polonii"- Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji, odbył się po raz kolejny powiatowy piknik integracyjny, w którym podopieczni i terapeuci Naszego Domu wzięli udział.
Organizatorem imprezy było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, realizujące na terenie Powiatu Dąbrowskiego projekt pn. „Dobra Przyszłość”.

Czytaj więcej...

Wyjazd do Zalipia

W dniu 24 czerwca 2014 r. uczestnicy ŚDS wraz z opiekunami korzystając z zaproszenia Państwa Elżbiety i Wiesława Trójniak po raz kolejny udali do Malowanej Wsi, do Zalipia.
Podopieczni oprócz szopki całorocznej, ekspozycji kultury materialnej Powiśla Dąbrowskiego tj. przedmiotów użytku codziennego w dawnym gospodarstwie, mogli podziwiać malarstwo najmłodszego z dzieci Państwa Trójniak, Pawła.

Czytaj więcej...

Udział w akcji "Bezpieczne Wakacje 2014"

W dniu 18 czerwca uczestnicy ŚDS wraz z opiekunami wzięli udział w akcji „Bezpieczne Wakacje 2014”.
Przedsięwzięcie to miało na celu zwrócenie szczególnej uwagi na aspekty bezpiecznego, letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym bezpiecznego poruszania się po drogach. Akcji przyświecała idea promowania zdrowego stylu życia pozbawionego uzależnień.
Niezwykle ważnym aspektem całego projektu była integracja osób niepełnosprawnych z młodzieżą oraz osobami starszymi, która miała na celu budowanie tolerancji i uwrażliwienie na drugiego człowieka.

Czytaj więcej...