^Powrót na górę
foto1

Aktualności

 • 10-01-2019
  Wspólne śpiewanie kolęd raduje i łączy, a to przecież stanowi istotę Świąt Bożego Narodzenia. Dnia 10 stycznia br, nasza placówka gościła uczniów ze Szkolnego Klubu Wolontariatu,...
 • 10-01-2019
  Zainspirowani zimową aurą, która otuliła nasz świat przyrody, Nasi Podopieczni w pracowni rękodzieła, rozwijali swoje umiejętności manualne, manipulacyjne, muzyczno-ruchowe oraz...
 • 07-01-2019
  Las zimą tętni życiem, choć mogłoby się zdawać na pozór inaczej. To pracowity czas dla leśników, wykonujących prace gospodarcze. Również w świecie przyrody dzieje się bardzo wiele a...
 • Więcej aktualności...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy rozpoczął działalność 1 grudnia 2012 r. Jest placówką typu A i B, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo, z możliwością świadczenia usług dla 34 osób.

Swoim obszarem obejmuje uczestników z całego powiatu dąbrowakiego. Zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Poprzez swoją działalność służy wsparciem społecznym pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe uczestników, uczy samodzielności, wiary we własne możliwości, umożliwia integrację społeczną.

Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia codziennego oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich relacji ze środowiskiem.

Uczestnikom ŚDS zapewnia się wielopłaszczyznową rehabilitację dostosowaną do indywidualnych potrzeb obejmującą:

 • trening funkcjonowania w życiu codziennym,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
 • terapię ruchową,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 • niezbędną opiekę,
 • formy terapii przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia pracy.

Treningi odbywają się w pracowniach:

 • kulinarnej i gospodarstwa domowego
 • komputerowo-multimedialnej
 • teatralno-muzycznej
 • dobrego stylu i zaradności życiowej
 • rękodzieła i plastyki
 • rehabilitacyjnej i aktywności ruchowej
 • umiejętności społecznych (psycholog i pracownik socjalny)