^Powrót na górę
foto1

Aktualności

 • 05-06-2020
  Ogrodnictwo to jedna z najłatwiej dostępnych i najprzyjemniejszych aktywności fizycznych, wpływających pozytywnie na nasze zdrowie. Wystarczy nawet mały ogródek lub działka, aby podczas prac...
 • 03-06-2020
  Każdy człowiek dąży do tego, aby żyć w zdrowiu i pełni szczęścia. Ostatnie miesiące obfitowały w różne przemyślenia na temat jakości i sensu codziennego funkcjonowania. Zastanówmy...
 • 29-05-2020
  Wiosna, radość, szczęście znów zagościły w naszym Domu i w naszych sercach, a to wszystko za sprawą naszych kochanych Podopiecznych. Po długim i trudnym dla nas wszystkich okresie...
 • Więcej aktualności...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy rozpoczął działalność 1 grudnia 2012 r. Jest placówką typu A i B, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną, z możliwością świadczenia usług dla 34 osób.

Swoim obszarem obejmuje uczestników z całego powiatu dąbrowakiego. Zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Poprzez swoją działalność służy wsparciem społecznym pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe uczestników, uczy samodzielności, wiary we własne możliwości, umożliwia integrację społeczną.

Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia codziennego oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich relacji ze środowiskiem.

Uczestnikom ŚDS zapewnia się wielopłaszczyznową rehabilitację dostosowaną do indywidualnych potrzeb obejmującą:

 • trening funkcjonowania w życiu codziennym,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
 • terapię ruchową,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 • niezbędną opiekę,
 • formy terapii przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia pracy.

Treningi odbywają się w pracowniach:

 • kulinarnej i gospodarstwa domowego
 • komputerowo-multimedialnej
 • teatralno-muzycznej
 • dobrego stylu i zaradności życiowej
 • rękodzieła i plastyki
 • rehabilitacyjnej i aktywności ruchowej
 • umiejętności społecznych (psycholog i pracownik socjalny)