Szukając skarbów jesieni...

Jesień – to doskonała pora roku, aby rozbudzić zainteresowanie mieszkańcami i roślinnością lasu. Bogactwo kolorów i skarbów jakie można o tej porze roku znaleźć w lesie, to doskonały materiał do prowadzenia cyklu zajęć podczas, których można dokonywać obserwacji, porównań i nabyć wiadomości o życiu roślin i zwierząt.
Świat rzeczy i zjawisk przyrodniczych oddziałuje na wszystkie zmysły człowieka różnorodnością barw, kształtów, dźwięków, smaków i zapachów. Człowiek jest częścią środowiska przyrodniczego, funkcjonuje w nim i z niego korzysta, dlatego tak ważne jest, by współdziałać z przyrodą. Kontakt z przyrodą uczy poznania i rozumienia świata, kształci wrażliwość, odpowiedzialność oraz umiejętność dostrzegania piękna przyrody, dlatego też Uczestnicy Naszego Domu wraz z Opiekunami, dnia 3 października udali się do lasu celem obcowania z przyrodą.
Uczestnicy przynieśli do Placówki leśne dary jesieni, z których na zajęciach w pracowni rękodzieła i plastyki robili dekorację oraz różne kompozycje, dekorując tym samym Ośrodek.