^Powrót na górę
foto1

„Stymulacja polisensoryczna - Dotyku”

Stymulacja polisensoryczna to celowe kształtowanie bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Rolą tej metody zajęć jest usprawnianie wszystkich zmysłów : czucia proprioceptywnego, dotyku, węchu, smaku, wzroku, słuchu- czyli tworzenie globalnego wielozmysłowego obrazu danego pojęcia.

Nasi Podopieczni w tym tygodniu mieli okazję uczestniczyć w zajęciach, które skupiały się głównie na stymulacji dotyku. Przy wykorzystaniu miękkiej kolorowej masy, foremek mogli tworzyć różne wzory oraz figury. Zajęcia te pomogły im w odbiorze wrażeń zmysłowych z otaczającego ich świata z ich umysłu i ciała.