^Powrót na górę
foto1

Spotkanie Opłatkowe

Czas Bożego Narodzenia to czas szczególny – czas, gdy choć na chwilę zapominamy o trudach dnia codziennego, o kłopotach i zmartwieniach. Jest to okazja umacniania więzi rodzinnych oraz przyjacielskich. Szczególnie cieszy nas okres przygotowań i oczekiwania, który rozpoczyna się już na wiele dni przed Wigilią. Wtedy wszędzie pojawiają się świąteczne dekoracje a w domach pachnie piernikami.
Już ósmy rok, zgodnie z tradycją Środowiskowego Domu Samopomocy, dnia 19 grudnia br. odbyło się spotkanie opłatkowe w restauracji Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej.

W tym uroczystym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Powiatu Dąbrowskiego Pan Lesław Wieczorek,  Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Pan Krzysztof Bryk, Wójt Gminy Olesno Pan Witold Morawiec, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej w osobach: Prezes Stowarzyszenia Pani Beata Partyńska, Wiceprezes Pan Ryszard Święch, Sekretarz Pani Małgorzata Kułaga, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie Pani Małgorzata Morawiec, Ksiądz Prałat Józef Poremba oraz rodzice Naszych Podopiecznych.


Po powitaniu przybyłych gości przez Panią Dyrektor Irenę Kawa, Podopieczni Naszego Domu, podtrzymując piękną tradycję bożonarodzeniową, przygotowali montaż słowno – muzyczny pt. "Podzielmy się sercem, jak opłatkiem", który pozwolił nam poczuć rodzinną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć wspólne świętowanie narodzin Zbawiciela.
Po przedstawieniu Ksiądz Prałat Józef Poremba odmówił modlitwę poświęcając opłatki, którymi mogliśmy się podzielić, składając sobie najszczersze życzenia bożonarodzeniowe oraz noworoczne. Po życzeniach i przemówieniach Naszych Szanownych Gości, wszyscy zasiedliśmy do wspólnej wieczerzy wigilijnej.