^Powrót na górę
foto1

Trening umysłu – ćwiczenia i zagadki psychologiczne aktywizujące procesy poznawcze

Treningu umysłu jest doskonałym sposobem pracy nad samorozwojem osobistym. Spostrzegawczość, koncentracja uwagi, pamięć i kreatywność to umiejętności niezbędne do rozwoju inteligencji. Ćwiczenia polegające na wyszukiwaniu podobieństw, zależności i porównywaniu obiektów rozwijają umiejętność kojarzenia, wzmacniają samoocenę i poczucie kompetencji, zapobiegają także trudnościom dnia codziennego. Rozwiązywanie różnego rodzaju zagadek i łamigłówek logiczno-językowych rozwija umiejętność myślenia, buduje inteligencję ogólną, kształtuje zdolność logicznego myślenia oraz uczy wyciągania wniosków i argumentacji.  Systematyczny trening mózgu sprawia, że umysł na długo zachowuje sprawność.