^Powrót na górę
foto1

Pogłębiamy samoświadomość emocjonalną


Radość, smutek, złość i strach – czym się charakteryzują? Z jakimi kolorami nam się kojarzą?
Na zajęciach z psychologiem szczegółowo zostały omówione poszczególne emocje. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość dopasowania odczuć psychicznych oraz symptomów widocznych na ciele do odpowiednich stanów emocjonalnych. Za zadanie mieli również pokolorowanie postaci widocznych na obrazkach barami odzwierciedlającymi ich samopoczucie. Zajęcia warsztatowe miały na celu pogłębienie samoświadomości emocjonalnej naszych Podopiecznych.