^Powrót na górę
foto1

Podziękowania za życzenia świąteczno-noworoczne

W imieniu Pracowników oraz Podopiecznych naszego Domu pragniemy serdecznie podziękować za przekazane na nasz adres życzenia świąteczno - noworoczne. Jesteśmy wdzięczni za każde dobre słowo oraz okazywane gesty pełne życzliwości i sympatii.

 

Dziękujemy Instytucjom, Firmom oraz Osobom Prywatnym:

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbiecie Rafalskiej
 • Dyrekcji i Pracownikom Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 • Staroście Dąbrowskiemu – Panu Lesławowi Wieczorek, Wicestaroście Dąbrowskiemu – Panu Krzysztofowi Bryk oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Dąbrowskiego – Pani Marcie Chrabąszcz
 • Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej - Panu Krzysztofowi Kaczmarskiemu
 • Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej – Pani Agnieszce Anioł-Głuszek wraz z Pracownikami
 • Wójtowi Gminy Olesno - Panu Witoldowi Morawiec
 • Wójtowi Gminy Radgoszcz - Panu Markowi Lupa wraz z Pracownikami Urzędu
 • Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie - Pani Krystynie Sarat wraz z Pracownikami
 • Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie - Pani Elżbiecie Ciochoń wraz z Pracownikami GOPS, Seniorami z Hubenic oraz Młodzieżą PWD
 • Zarządowi Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Katarzynie Hałun wraz z Pracownikami
 • Dyrektorowi i Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie
 • Dyrektorowi Dąbrowskiego Domu Kultury - Panu Pawłowi Chojnowskiemu
 • Dyrektorowi Centrum Polonii - Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu - Pani Małgorzacie Bułat wraz z Pracownikami
 • Komendantowi Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej - nadkom. Mirosławowi Strach oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej - mł. insp. Lucjanowi Pałuckiemu
 • Dyrekcji Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej wraz ze Współpracownikami
 • Wspólnocie Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - Panu Robertowi Pantera, Wicedyrektor - Pani Urszuli Banaś oraz Kierownikowi Szkolenia Praktycznego - Pani Zofii Rzepeckiej
 • Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Dorocie Długoń wraz ze społecznością szkolną
 • Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Olesnie - Panu Jarosławowi Bartoń
 • Dyrektorowi Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Sutkowie - Pani Katarzynie Talar wraz z Pracownikami i Wychowankami
 • Dyrektorowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej - Panu Ryszardowi Micek wraz ze Społecznością WTZ
 • Uczestnikom oraz Kadrze Dziennego Domu "Senior+" w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia "Otwarte Serce" w Szczucinie - Panu Bogdanowi Sosin
 • Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy - Pani Marii Bielaszka
 • Dyrekcji, Pracownikom i Wychowankom NORW, NSPP, NPS w Kupieninie
 • Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia "Przyjazny Świat" - Panu Leszkowi Trójniak
 • Kierownikowi, Terapeutom oraz Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowodworzu
 • Uczestnikom oraz Kadrze Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim
 • Kierownikowi, Pracownikom oraz Podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach
 • Kierownikowi, Pracownikom oraz Podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu
 • Dyrektorowi, Pracownikom i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze
 • Uczestnikom i Pracownikom Centrum Usług Socjalnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzanowie
 • Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach
 • Dyrektorowi, Pracownikom i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy "Vita" w Krakowie
 • Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
 • Uczestnikom i Personelowi Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie
 • Podopiecznym, Kadrze i Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu wraz z Zarządem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "GNIAZDO"
 • Dyrektorowi Oddziału Małopolskiego PFRON - Pani Marcie Mordarskiej wraz z Pracownikami
 • Redakcji Informatora Dąbrowskiego www.informatordabrowski.pl
 • Właścicielom Ośrodka Nauki Jazdy JEDYNKA - Państwu Bernadecie i Pawłowi Drożdż
 • Właścicielowi firmy QVADRO - Panu Mariuszowi Toczek
 • Magdzie Wróbel z Mamą