^Powrót na górę
foto1

Coroczne Spotkanie Opłatkowe Naszego Domu

Czas Bożego Narodzenia to czas szczególny – czas, gdy choć na chwilę zapominamy o trudach dnia codziennego, o kłopotach i zmartwieniach. Jest to okazja umacniania więzi rodzinnych oraz przyjacielskich. Szczególnie cieszy nas okres przygotowań i oczekiwania, który rozpoczyna się już na wiele dni przed Wigilią. Wtedy wszędzie pojawiają się świąteczne dekoracje a w domach pachnie piernikami.

Już siódmy rok, zgodnie z tradycją Środowiskowego Domu Samopomocy, dnia 21 grudnia br. odbyło się spotkanie opłatkowe.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Powiatu Dąbrowskiego Pan Lesław Wieczorek,  Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Krzysztof Kaczmarski, Wójt Gminy Olesno Pan Witold Morawiec, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie Pani Małgorzata Morawiec, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej w osobach: Prezes Stowarzyszenia Pani Beata Partyńska, Wiceprezes Pan Ryszard Święch, Sekretarz Pani Małgorzata Kułaga, Skarbnik Pani Halina Sarat, Kapelan Osób Niepełnosprawnych ks. Jakub Matura, Pan Eryk Fido, który zadbał o oprawę muzyczną oraz rodzice Naszych Podopiecznych.
Po powitaniu przybyłych gości przez Panią Dyrektor Irenę Kawa, Podopieczni Naszego Domu, podtrzymując piękną tradycję bożonarodzeniową, przygotowali montaż słowno – muzyczny pt. "Bóg się rodzi", który pozwolił nam poczuć rodzinną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć wspólne świętowanie narodzin Zbawiciela.
Po przedstawieniu Kapelan ks. Jakub pobłogosławił opłatki i wszyscy mogliśmy przystąpić do łamania się opłatkiem, składając sobie najszczersze życzenia. Po życzeniach i przemówieniach Naszych Szanownych Gości, wszyscy zasiedliśmy do wspólnej wieczerzy wigilijnej.