^Powrót na górę
foto1

IV edycja akcji „STOP - Niepełnosprawni w ruchu drogowym - BĄDŹ WYROZUMIAŁY...”

30 października br. w budynku Ośrodka Jazdy „Jedynka” w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się podsumowanie IV edycji akcji „STOP - Niepełnosprawni w ruchu drogowym - BĄDŹ WYROZUMIAŁY...”.

Tegoroczna akcja przybrała nieco inny charakter niż zeszłoroczne edycje. Podczas tej edycji skupiliśmy się na naszych Podopiecznych. To naszych Podopiecznych uwrażliwialiśmy na zachowanie podczas korzystania z transportów w ruchu drogowym. Podczas zajęć terapeutycznych, nasi Terapeuci kładli nacisk na przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Podczas jazdy BUS-em obserwowali i analizowali zachowania innych kierowców na drodze, w ten sposób uczyli się oceniać sytuację na drodze i analizować różne przypadki. Podopieczni zwrócili również uwagę na fakt, że od naszej I edycji przybyło dużo więcej miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych oraz miejsca te zostały zaznaczone kolorem niebieskim.

Przypominamy, że celem prowadzonej akcji, tegorocznej jak i w ubiegłych latach, było łamanie stereotypów dotyczących uczestnictwa osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym, kształtowanie postawy otwartości i szacunku wobec osób niepełnosprawnych poruszających się po drodze, a także uwrażliwianie kierowców na obecność osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym i zwrócenie ich uwagi na oznakowane samochody przewożące osoby niepełnosprawne.

Patronat honorowy nad akcją objęli:

 • Starosta Dąbrowski – Pan Tadeusz Kwiatkowski
 • Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Pan Krzysztof Kaczmarski

Instytucje wspierające tegoroczne przedsięwzięcie to:

 • Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Urząd Miejski Dąbrowa Tarnowska
 • Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Ośrodek nauki jazdy „Jedynka” w Dąbrowie Tarnowskiej


Na zaproszenie odpowiedzieli:

 • Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski
 • Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec
 • Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej mł. bryg. Mariusz Klimaj
 • Zastępca Dowódcy Zmiany Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, mł. kap. Marcin Stachura
 • Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, asp. Ewelina Fiszbain
 • mł.asp. Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Grzegorz Puła
 • asp. Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Paweł Stankiewicz
 • Właściciele Ośrodka Nauki Jazdy "Jedynka" Państwo Paweł i Bernadeta Drożdż
 • Sekretarz Gminy Olesno Janusz Plata
 • Członkowie Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej w osobach: Prezes  Beata Partyńska, Sekretarz Małgorzata Kułaga, Skarbnik Halina Sarat.

Po przywitaniu zgromadzonych gości przez  panią Dyrektor Irenę Kawa i podsumowaniu wszystkich czynności zawiązanych z realizacją tegorocznej edycji, głos zabrali zaproszeni goście, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” Beata Partyńska, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec oraz Właściciel Ośrodka Nauki Jazdy "Jedynka" Paweł Drożdż, którzy w swoich wypowiedziach podkreślali istotę i duże znaczenie podjętych przez nas przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zarówno przedstawiciele Policji jak i Straży Pożarnej wygłosili krótką prelekcję na temat podstawowych zasad ruchu drogowego i obecności osób niepełnosprawnych będących pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

Następnie grupa teatralno – muzyczna "Marzenie" przedstawiła inscenizację pt" Znaki drogowe" nawiązujący do tematyki naszego przedsięwzięcia. 

Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Irena Kawa  podziękowania wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w tegorocznej akcji, wręczając podziękowania i drobne upominki.

Słowa uznania trafiły do:

 • Pana Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego
 • Pana Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego
 • Pana Wójta Gminy Olesno Witolda Morawca
 • Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej – nadkom. Mirosława Stracha
 • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej – bryg. Krzysztofa Kolarczyka oraz Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej – mł. bryg. Mariusza Klimaja
 • Właścicieli Ośrodka Nauki Jazdy „Jedynka” w Dąbrowie Tarnowskiej – Państwa Bernadetty i Pawła Drożdż
 • Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej